انتقال منافع بطور عمومی!

ماده ١٢٣ اصلاحی قانون ثبت (اصلاحی١۵/٨/٨۴):

"تعرفه ثبت کلیه اسناد در فاتر اسناد رسمی نیم درصد مبلغ مندرج در سند ودر مورد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد..."

این عبارت  "...ودر مورد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد...". یعنی چه؟ در چه اسنادی منافع بطور عمومی انتقال می یابد؟  

 

/ 9 نظر / 49 بازدید
نوبخت

سلام عمو جان. اومدم خدمت شما تجدید ارادت کنم. عمو تعرفه پیشنهادی کانون به سازمان رو ملاحظه کردین؟ من که ندیده بودم تا امروز . بد نیست جهت رویت همکارانی مثل بنده رو وبلاگتون بذارین. جناب آقای احمدعلی سیروس زحمت کشیدن ارسال کردن.موفق باشید.

امینی

سلام عمو . از باب درس پس دادن عرض کنم : منظور از انتقال منافع در اینجا اجاره می باشد . در کتاب حقوق ثبت اسناد همکار محترممان آقای داکانی در صفحه 311 و ماقبل و بعد آن توضیحاتی داده شده است .

35 قم

سلام عمو جان بسيار سپاسگذارم از لطف و دعاي شما در حق برادرم خداوند به شما خير دهد.

سردفتر

به نظرم حبس و وقف و اجاره ی بیش از ده سال می باشد

میرزا بنویس

سلام عموی عزیز آنچه در اینجا آوده ای همانگونه که از عنوانش هم پیداست ماده 123 اصلاحی است و این ماده مربوط به حق الثبت اسناد است نه املاک لهذا بحث بقایای ثبتی در اینجا ورود ندارد اما در خصوص منافع عمومی ...عمومی در مقابل خصوصی نیست همانطور که توی عمویی در مقابل عمه نیستی ... تصور میکنم در مواردی که صراحت در مدت معین و مشخص نیست مثل انتقال منافع برای مدت عمر منتفع که در این حالت مدت ده ساله فرض میشود و حق الثبت بر این اساس وصول میگردد و صد البته منظور حق الثبت اسناد است .... باور کن خسته و مانده و درمانده ام در اولین فرصت برای تکمیل عرایض و استفاده از نظر دوستانخدمت میرسم

میرزا احمد

سلام درست است که ماده 123 در مورد حق الثبت اسناد است ولی با بقایای ثبتی هم بی ارتباط نیست زیرا ماخذ وصول بقایا مبلغ مندرج در سند است که در فرض موجود منافع 10 ساله است و در مثال آقای میرزا بنویس اگر واگذاری منافع عمری باشدحق الثبت از منافع ده ساله و در املاک ماده 21بقایا نیز بر همین اساس در یافت می شود این است که عمو جان شما قاطی نکرده بودید و ضمن اینکه ظاهراَ تعبیر دوستان قابل تامل است ولی با توجه به تعریف خاص و مشخص عمری و رقبی و یا حبس و غیرو که از عنوان واگذاری حق انتفاع بهره میبرند و با عبایت به اختصاص عنوان حقوقی انتقال منافع که مخصوص اجاره است باز سئوال عمو به جا وبدون پاسخ مورد قبول مانده است وهمین جا پیشنهاد میکنم که توسط کانون و یا سازمان ثبت از مرجع صالحه ( مجلس)تقا ضای تفسیر به عمل اید

میرزا بنویس

سلام مجدد ضمن ارادت به جناب میرزا احمد و اعتقاد به تسلط ایشان باید یاداوری کنم حق الثبت املاک یا بقایای ثبتی براساس قانون وصول برخی از درآمدها و مواد 118 و 119 ثبت محاسبه و وصول میشود و هیچگاه نمیتواند بیش از قیمت منطقه بندی باشد و آنهم به ماخذ مابه التفاوت معاملات قبلی که مازاد ثبتی ان وصول شده باشد .... ولی حق الثبت اسناد براساس ماده 123 محاسبه میگردد که بجز املاک که قیمت منظقه ای و خودرو ها که براساس قیمت اعلام شده در جداول دارائی است در سایر موارد منجمله موضوع مطروحه براساس قیمت مندرج در سند ....لذا به فرض انکه قائل به این باشیم که اسناد اجاره هم مشمول بقایای ثبتی است باید حق الثبت بر مبنای منافع ده سال (درفرض مطروحه) و بقایای ثبتی ان بر اساس قیمت منطقه بندی درصورتیکه ثبت قیمت معینی را بعنوان سابقه معاملاتی معین نکرده باشد

35 قم

گاها در متن مواد قانوني عبارتها و جملاتي ملاحظه مي شود كه سهل ممتنع هستند و در نگاه اوليه و در ظاهر چيزي روشن و بديهي به نظر مي رسند ولي وقتي در آنها غور مي كنيم متوجه مي شويم كه ايهام داشته يا اصلا منظورش را متوجه نمي شويم در موضوع مطروحه نيز ظاهرا براي كسي مبتلا به نبوده و شما تصادفا بعد از مدتها در آن دقت بيشتري كرده ايد و منظور آن را وضاع در نيافته ايد حقير نيز وقتي گذرا به اين عبارت مي رسيدم همان عمري و رقبي و سكني در ذهنم بود لكن موارد مذكور انتقال منافع نيستند در اجاره نيز بايد مدت مشخص باشد و منظور از عمومي معلوم نيست چيست در چنين مواردي غالبا از تفسير تاريخي استفاده مي كنند يعني با مراجعه به مباحثات مصوبين هنگام توصيب مي توان منظور را فهميد

میرزا احمد

سلام ضمن تشکر از محبت جناب میرزا بنویس فصل الخطاب بحث های مطروحه باید برویم سر اصل موضوع و بخواهیم که بخواهند تفسیر این قسمت از ماده 123 ق ث و اینکه تعریف جامع ومانع انتقال منافع به صورت عمومی چیست مرجع و ملاک تشخیص و تعیین منا فع ده ساله کیست و چیست و به بحث حق الثبت و بقایای آن را در جای دیگری پرداخته شود همانطوریکه همکاران عزیز مستحضرند مدت و مال الاجاره از ارکان عقد اجاره محسوب و نا معلوم بودن آنها موجب بطلان عقد می شود ودر نتیجه اجاره ای که مدت و مبلغ دارد تکلیف حق الثبت آن در صدر ماده 123 معلوم است . و اینجا می ماند یک معادله دو مجهولی که x آن عمومی و y آن منافع ده ساله است پیدا کنید ........