هیچ دانی که ثبت آنی چیست؟

هیچ دانی که ثبت آنی چیست؟

گویند که ثبت آنی عنقریب از راه می رسد گرچه عمر سردفتری ما بلکه عمر خودمان رو به اتمام است و آفتابشان لب بام اما از روز الست آرزوهائی داشتم "آرزوهائی بزرگ" که مجال نوشتن آنها نیست مختصر یکی از آن آرزوها همین ثبت آنی بود اگر نتیجه ی آن حذف دفتر وسرعت در تنظیم اسناد باشد سالهاست در دنیا روشهای پوسیده را کنار گذاشته اند شک ندارم که قاطبه ی سردفتران موافق ثبت آنی اند اما سردفتری فقط سرعت  ویکنواختی کار نیست سردفتری رسم ورسومی دارد نگاهی به قباله های قدیمی بیندازید دو تا از آنها شبیه هم نمی باشند هرکدام متن وشروط و انشای خود را دارند هریک هویتی منحصر بفرد واقعا آن خطوط  زیبا که با فاصله زیاد سطور شروع می شود واندک اندک با مقیاسی طلائی به هم نزدیک می گردند وآخر سطور که به بالا می روند  یک احساس پرواز به انسان می دهد بگذریم:

1-هیچ دانی که ثبت آنی چیست؟

2-به چه سخت افزاری نیاز دارد؟

3-نرم افزارش چیست؟

4-آیا هر دفترخانه ای در آن سیستم برای خود فضائی اختصاصی دارد؟ یا اینکه یک فضای مشترک می باشد؟

5-آیا شماره اسناد هر دفترخانه طبق معمول ادامه می یابد؟ یا اینکه شماره اسناد از اول شروع می شود؟

6-اگر از اول شروع می شود آیا هر سند شماره یونیک به خود را خواهد داشت یا اینکه از1 شروع و ادامه می یابد؟

7-آیا در زمان ثبت آنی اسناد چاپ هم می شوند؟

8-اگر چاپ می شوند آیا روی همین اوراق فعلی بایستی چاپ شوند؟

9- اگر روی اوراق فعلی چاپ نمی شوند آیا سند پس از تنظیم مستقیما در همان مرکز روی اوراق تثبیت می شود و ما فقط می توانیم اوراق را با متن چاپ کنیم؟  بعبارت دیگر آیا تحویل اوراق سفید در ثبت آنی وجود نخواهد داشت؟

10-آیا در ثبت آنی دسته بندی اسناد وزیر مجموعه ی آنها مثلا قطعی (قطعی غیرمنقول- قطعی منقول-و... )به اختیار سردفتر خواهد بود یا از مرکز تعیین شده است؟

11-واگر ناقص بود وجوابگوی انواع اسناد ومعاملات نبود تکلیف چیست؟

12-آیا درثبت آنی می توان اسناد را ازچند روزقبل وارد سیستم کرد وکنترل نمود و آماده کرد ونواقص آن را رفع نمود تا اصحاب سند معطل ورود اطلاعات نگردند؟

13- اگر از قبل می شود آماده کرد آیا می توان بعد از تکمیل از سند چاپ گرفت و آماده گذاشت تا اصحاب سند معطل چاپ  نشوند؟

14- اگر می شود اطلاعات را ازقبل وارد کرد و می شود چاپ گرفت آیا اگر نظر اصحاب سند به تغییر بود یا اشتباهی در سند پیدا شد قابل اصلاح است یا خیر؟

15-آیا هزینه سند را باید همزمان با ورود اطلاعات واریز کرد یعنی از قبل شماره واریز پوز را می خواهد یا همزمان با امضا سند واریز می شود؟

هر دفترخانه ای حدود 700 رقم فرمها وقالبهای اسناد بانکی وقطعی و اجاره ووکالت ورضایت وغیره دارد که نیمی از آنها متنهائی است که بانکها وادارات تنظیم می کنند و همان را "نه یک کلمه کم ونه یک کلمه زیاد" می خواهند ومابقی فرمهائی است که هر سردفتری بنا به دانش وسلیقه وخواسته مردم منطقه وموضوعات مبتلابه تنظیم می نماید ودر زمان تنظیم سند بنا به خواسته ی ارباب رجوع متن آنها را ویرایش و کم وزیاد می کند تا با درخواست صاحب سند دقیقا مطابقت داشته باشد و آن نوشته شود که او می خواهدو اسناد دیگری که قالب مشخص واز پیش تعیین شده ای ندارند و سردفتر باید به درخواست متقاضی بدقت گوش فرادهد و دریابد که چه می خواهد و متنی تهیه نماید ومجددا برای صاحب سند بخواند و تفهیم کند چنانچه راضی بود همان متن تایپ و آماده شود واین گونه اسناد نیز کم نیستند حالا با این توضیح:

16-آیا در سیستم فضائی برای هر دفترخانه پیش بینی شده است که متون اسناد خود را طبق روال فعلی در آن فضا ذخیره نموده و هر موقع لازم شد از آن استفاده نماید؟

17-اگر پیش بینی شده آیا این فضا جای کافی برای اسناد بانکی که معمولا بیش از پنج - شش صفحه می باشند دارد؟

18-اگراین فضا پیش بینی نشده است که واقعا مصیبت است آیا برای تنظیم هر سند بانکی بایستی تمام متن را مجددا تایپ کرد و کجا وچگونه؟

19-اگر نه فضایی پیش بینی نشده ولی در فضای کلی نرم افزار متون در مرکز تایپ و ذخیره می گردد تا مورد استفاده همگان باشد آیا اگر سلیقه ی مثلا بانکها در استانهای مختلف متفاوت بودبا این متن ثابت لایتغیر جواب بانک را چه باید دادودر ایضا متون قطعی وغیره جواب سلیقه های متنوع ارباب رجوع را چه باید داد؟

20-اصولا اگر متون در مرکز تنظیم شوند وما همانها را قالب سند قرار دهیم و درواقع صاحب سند نظر دیگری داشته باشد آیا تنظیم سند خلاف یا متفاوت با نظر متقاضی "جعل معنوی" نیست؟

21-اگر متون ثابت است آیا تمام متون در سیستم پیش بینی شده است؟

22-اگر متنی در سیستم  نبود چه باید کرد؟

23- چنانکه می دانید متون سند خصوصا بانکی ها هراز گاهی تغییر می کند آیا این تغییررا می توان در متون بفوریت اعمال کرد یعنی اگر بانکی تغییری در متن سند را به دفترخانه ی تایباد اعلام کرد ولی متن در مرکز چیز دیگری بود جواب ارباب رجوع را چه باید داد وچگونه عمل می شود؟

24-ارباب رجوع سلایق وخواسته های مختلفی دارد همینطور سردفتران بنا به برداشت خود از قانون وطبق سلیقه ی خود متن سند راطوری تنظیم می کنند که کاملا بدون ابهام بوده و مطابق نظر متقاضی وقانون باشد و بعضا مواردی را که یحتمل در آینده موجب اختلاف خواهد شد به ارباب رجوع تذکرداده و پیش بینی های لازم را می کنند آیا با یک یا چند قالب سند ازقبل فرم شده می توان نظر همه را برآورد؟

25-اگر ارباب رجوعی مثلا در یک متن سند قطعی ازقبل تعیین شده ی سیستمی اصلاح وتغییری را درخواست نمود آیا می توان سند را مطابق درخواست او تنظیم کرد؟

چنانچه می دانید امروزه در دفاتر اسناد رسمی از شبکه های محلی (LAN) استفاده می شود و کاربران متعددی هریک به کاری که معمولا در آن تبحر پیدا کرده مشغولند و سردفتر از درون این شبکه بر کارهای انجام شده نظارت دارد و اصلاحات لازم را انجام می دهد مثلا اسناد اتومبیل در یک ایستگاه واسناد قطعی در ایستگاهی دیگر واسناد بانکی در دیگری و سردفتر ودفتریار هم هریک کار خود را بنا به وظیفه روی ایستگاه کاری خود انجام می دهند هریک از این کاربران با رمز خود وارد شبکه می شوند و دسترسی آنها به اطلاعات و گزارش گیری برای هریک فراخور مسئولیتش تعریف ومحدود می شود

26-آیا در نرم افزار ثبت آنی امکان استفاده از شبکه محلی دفترخانه وجود دارد یاخیر؟ 

27-اگر وجود ندارد مصیبتی است عظما زیرا اصحاب سند و سایر کارکنان وسردفتر ودفتریار بایستی بنشینندونگاه کنند وفقط یک کاربر سند تنظیم کند که موجب اتلاف وقت است وخسران دنیا و آخرت و چه درگیریها که پیش نیاید

28-اگر چنین نباشد لااقل بایستی بتوان با توکن های متعدد وارد آن شبکه سراسری شدآیا می شود؟

29-اگر امکان استفاده چندکاربری در سیستم پیش بینی شده آیا امکان رمزگذاری و محدود کردن سطح دسترسی هر کاربری قابل تنظیم وتعریف است یاخیر؟ ولازم است که باشد

30-آیا امکان اشتراک چاپگر وچاپ از سیستم های متعدد می باشد یاخیر؟

31-آیا امکان چاپ مجدد سندی که اوراق چاپ شده ی آن خراب می شود وجود دارد یاخیر؟

32-اگر وجود ندارد تکلیف اسنادی که خریدار واصحاب سند در آنها متعدد است وقانونا بایستی بنا به درخواست ایشان نسخه های متعدد چاپ کرد چه می شود؟

33-حاشیه نویسی وفک رهن وفسخ اسناد چگونه است؟

34-آیا در سیستم ثبت آنی برای سایر امور روزمره دفترخانه مثل گواهی امضا و ... پیش بینی شده است یا نه ؟

35-آیا در آخر ماه صورتحساب را باید از سیستم ثبت آنی گرفت یا نه بایستی در همان نرم افزارهای قدیمی موازی کاری کرد؟

36-آیاامیدی به حذف دفتر جاری می باشد یانه ؟

37-آیا سیستم  ونرم افزار  محاسبات مربوط به حق الثبت وحق التحریر ومالیات خودروها را طبق نرم افزارهای فعلی دفترخانه ها انجام می دهد یا خیر؟

38-اگر انجام می دهد (ویا نمی دهد) آیا امکان انتقال اطلاعات هزینه های سند به پوز پیش بینی شده است یاخیر؟

39-آیا مرجعی برای پاسخگوئی به پرسشهائی که پیش می آید ورفع اشکالات سیستمهای دفترخانه ها پیش بینی شده است یاخیر؟

اگر نتوانیم این موارد را اعمال کنیم این سیستم ناقص بوده وبیشتر به امور دفاتر پیش خوان شباهت دارد که فیلدهای ازقبل تعیین شده ای را بدون امکان تغییر در آن پرمی کنند ونتیجه هم همیشه یکسان است برای مثال پس از گذشت مدتها از کد رهگیری املاک هنوز فیلد مقدار مورد معامله مشکلاتی دارد وموجب گرفتاری است وهیچکس هم پاسخگوی تغییر آن نمی باشد

 در نهایت کار تنظیم سند را نمی توان به دست آزمون وخطا سپرد که حقوق مردم و دولت است

گفتیم اگر چه کسی نمی خواند واگر بخواند حتی یک کامنت نمی گذارد که تو را سننه؟

 

/ 19 نظر / 415 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رحمانی 298 تنکابن

درورد بر عمو طاعات و عبادات قبول از اینکه بروز شدید خرسندیم . با اینهمه سوال هنگ کردیم خدا کند جوابی داده شود

lمیرزا بنویس

باسلام و درود 40-آیا این به معنی سپردن تمام امور به سازمان ثبت نیست؟ 41-آیا دیگر سردفتر از خود اختیاری خواهد داشت؟ 42-آیا اگر عمو جلالی مطلبی بنویسد که به مذاق حضرات خوش نیاید با ممنوع کردن ورود وی به سامانه ثبت آنی راحت کله پایش نخواهند کرد؟ 43- وایا دیگر نیازی به سردفتر با تخصص حقوق هست یا یک دیپلمه با گواهی هفتگانه میشود سرنوشت تنظیم سند مردم را بدستش سپرد؟ 44-آیا با توجه به رواج ثبت آنی و سیستم دور کاری جدید الخلقه نیازی بحضور سردفتر در محل دفتر هست یا میتواند با در دست داشتن توکن حتی در راه سفر و یا درخانه انجام وظیفه نمود؟ مثلا عمو با همان تنبان آبی راه راه در راهرو منزل میتواند سند تنظیم نماید...

پرویز

با سلام ،عمو آدمو رعب وهراس بر میداره به خدا ،ولی واقعا دیگر استقلالی برای دفترخانه وسردفتر فقط خیالی خواهد بود .....

مرجان سهرابی

یا خود خدا ! سلام عمو جلالی. والا سر سحری هنگ کردم. چه دقت نظری دارید شما! من که میگم مث باقی بلایایی که از راه رسید و عادت کردیم بهش اینم عادت می کنیم! ایشاله که خیره! و خوش بحال شما که دیگه اخرای دوره گرفتار این مصائب شدید. ما هم که خواستیم ادای اخر دوره ای بودن را با استعفا در بیاریم و جا نمونیم از شماها اغیار و بدخواهان نگذاشتند که ! واقعن دارم حسرت می خورم به همه شماهایی که به چشم بر هم زدنی عطای حرفه را به لقاش می بخشید و والسلام این بند و بساط! ما رو بگو عمو...

نوبخت

ز لیلی من شنیدم یاعلی گفت به مجنون رسیدم یاعلی گفت مگراین وادی دارالجونون است که هردیوانه دیدم یاعلی گفت نسیمی غنچه رابازمیکرد به گوش غنچه کم کم یاعلی گفت چمن باریزش باران رحمت دعایی کرد او هم یاعلی گفت یقین پروردگارآفرینش به موجودات عالم یاعلی گفت خمیرخاک آدم راسرشتند چوبرمیخواست آدم یاعلی گفت علی راضربتی کاری نمیشد گمانم ابن ملجم یاعلی گفت مگرخیبر ز جایش کنده میشد یقین انجا علی هم یاعلی گفت! التماس دعا

مختاری

سلام عمو جان گل /هرچه پیش اید خوش اید ماکه خندان میرویم[خنده]

مرجان سهرابی

عمو نگران نباشید فکر میکنم طوری که شنیده ام چند دفتر به نمایندگی از ما پایلوت این قضیه بوده اند و قضیه تست شده و اونها از طرف همه ی ما برنامه رو رصد و استفاده و نظر داده باشن. فقط نیمدونم چرا این موضوع جایی اعلام نمیشه! شایدم میخوان ما رو حرص بدن ![چشمک]

مختاری

درود برعمو البته حق باشماست که شاعرگوید :عاقل مباش تا غم دیگران خوری دیوانه باش تا دیگران غمت خورند[گل]

سردفتر irnotary

عزیزی [لبخند]

ممنون