اعتبار بخشی مجدد به اسناد رسمی

به نقل از سایت وزین بنچاق

دادگستری خراسان رضوی با صدور اطلاعیه ای از تمهیدات دستگاه قضایی برای اعتبار بخشی مجدد به اسناد رسمی خبر داد وتوجه شهروندان را به نکات مهمی جلب کرد. در این اطلاعیه آمده است:با توجه به اینکه حسب قانون، اسناد کلیه قراردادها و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول (اعم از ملک، خانه ، زمین، باغ و ...) بایستی در دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد و صرفاً تنظیم قولنامه عادی در بنگاه معاملات و یا تنظیم قولنامه های دست نویس عادی، معامله قطعی محسوب نمی شود؛ بنا به بخشنامه جدید مورخ 1393/11/13 صادره از ناحیه ریاست محترم دادگستری کل استان خراسان رضوی ، متعاملین بایستی پس از تنظیم قولنامه در دفاتر و بنگاه های معاملاتی با راهنمایی و ارشاد متصدی بنگاه معاملات مربوطه، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و الزاماً قرارداد خود را به ثبت برسانند در غیر این صورت قولنامه مزبور، در جهت اثبات عقد بیع یا اثبات مالکیت در هیچ یک از محاکم قضایی پذیرفته نخواهد شد. چراکه صرفاً اسنادی که در اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، سند رسمی محسوب می شود و سایر اسناد و نوشته ها رسمیت قانونی نداشته و صرفاً سند عادی تلقی شده و در مراجع قضایی اعتبار لازم را ندارد. در این اطلاعیه تصریح شده است: عموم شهروندان و کلیه متصدیان واحدهای معاملاتی بایستی ضمن رعایت ضوابط فوق، در راستای پیشگیری از وقوع تبعات حقوقی و اجتماعی برای خود و دیگران گام مؤثری را در جهت ساماندهی قراردادها و معاملات بردارند و بدانند که اقدامات و مذاکرات صورت گرفته در بنگاه ها بدون ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی، از حمایت قضایی لازم برخوردار نخواهد بود. ضمناً با توجه به اینکه حسب بخشنامه مزبور، متصدیان بنگاه معاملات مکلف به هدایت متعاملین در این زمینه می باشند، در صورت مشاهده تخلف افرادی که وقوع جرم را تسهیل کنند به عنوان مجرم قابلیت تعقیب کیفری را خواهند داشت و بر این اساس با متصدی مربوطه برخورد لازم صورت خواهد پذیرفت. مواردی از قانون ثبت نیز جهت اطلاع عموم به شرح ذیل عنوان می گردد: ماده 22: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از املاک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در موارد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

سایت خراسان رضوی

 

/ 1 نظر / 66 بازدید
سردفترسابق

باعرض سلام واحترام خدمت عموی عزیز . امیدوارم سلامت وخوش باشید.