فهرست انواع اسناد در سامانه ثبت آنی!

در حال تکمیل .... (با استفاده از نظرات شما عزیزان دریغ نکنید هرچه بنظرتان می رسید بنویسید به متن آورده می شود)

قافله همکاران روبسوی ثبت آنی (حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی) سوار بر اسبان راهوار چون رخش به پیش می تازند هریک گوشه ی کاری را گرفته و راهنمائی ها می کنند از عمو طباطبائی که در این راه هزاران بار از اسب افتاده واستخوان خرد کرده تا بدین درجه از سواری کاری رسیده تامهربان عمو جمشیدی که نمیدانم کی سر بربالین می گذارد وعمو صادقیان وبرادر مهربانتر از خودش و عمو مهدی سبزواری عزیز وسایر همکاران از شمال وشرق وغرب وجنوب در اقصی نقاط کشور برخی نمایان وخیلی در خفا وآرام زحمت می کشند تا این قافله را به "دروازه های تمدن" برسانند اما عمو چی؟ هیچی. سوار بر خری لنگ چون سانچو نوکر دون کیشوت با فاصله ی زیاد از این قافله ... 

کاروان رفت و تو در خواب وبیابان در پیش 

امشب تصمیم گرفتم منم هرچه از ثبت آنی دستگیرم شد اینجا بنویسم این بود که رفتم توسایت وفهرست انواع اسناد  را درآوردم وهمانطور که بود دسته بندی کردم (شماره ها از خودم می باشد)  تا همکاران ببینند ونظر دهند درخصوص آنچه لازم است اضافه گردد و نیز ترتیب قرار گرفتن در هر گروه که این خیلی مهم است. که باعث می شود سهولت تنظیم سند می شودو سرعت بالا می رود واشتباه کمتر می شود حالا شما همکار محترم زحمت کشیده وروی این فهرست کار کنیدو منعکس نمائید تا انشا’الله شروع خوبی داشته باشیم این قدر هم نگاه به پشت سرتان نکنید من میام میرسم!

سرفصل به رنگ سبز و سطح بعدی قرمز و آخرین سطح آبی

 

 پیشنهاد من اینست که در چینش سرفصل اصلی نیز گروه اسنادی که تعداد بیشتر ی در بین اسناد دارند درصدر نشینند وقدر ببینند!

1-بیع>

 (در مبحث بیع وصلح چون ممکنست عقد خیاری باشد بنظرم بهتر است منوئی برای آنها ایجاد شود)

11 - بیع          (این میان فصل باید دو گروه شود)

اینجا بیع تنها نباید باشد بایستی دو گروه باشد بیع غیرمنقول وبیع منقول وبعدش دوتای قطعی غیرمنقول برود زیر مجموعه گروه بیع غیرمنقول و دوتای قطعی منقول برود زیر مجموعه قطعی منقول بهتر است

111-قطعی غیرمنقول

112-قطعی غیرمنقول با حق استرداد

113- قطعی منقول وسایل نقلیه

114-قطعی منقول سایر امول

 

2-صلح>

 

21-صلح اموال   (این صلح اموال هم بایستی همین جا دو دسته شود بنام صلح اموال غیرمنقول و صلح اموال منقول و4 دسته زیر متناسب با آن دو دسته که گفته شد در زیر مجموعه قرار گیرند)

211-صلح اموال غیرمنقول

212-صلح اموال غیرمنقول با حق استرداد

213-صلح اموال منقول  وسایل نقلیه

214-صلح اموال منقول سایر امول

 

22-صلح حقوق و امتیازات

221-صلح سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت

222-صلح حق انتفاع

223-صلح سهم الشرکه شرکت

224-صلح انواع مجوز، فیش، قبض وپروانه

 

 23-سایر اسناد صلح

231-صلح رفع یا جلوگیری از تنازع

232-صلح دعاوی وقراردادهای غیرمالی

233-صلح حقوق اجرائی

234- صلح سایر

 

 3-وکالت>

 

31-فروش اموال (این هم همین جا دو دسته شود وکالت فروش املاک- وکالت فروش اتومبیل- وکالت فروش سایراموال منقول که برای دسته بندی فرمها و استفاده از آنها بهتر است)

311-فروش اموال غیرمنقول

312-فروش اموال منقول وسایل نقلیه

313-فروش اموال منقول سایراموال منقول

 

32-سایر وکالتنامه ها

321-وکالتنامه  (اینجا بجای یک گروه می توان چند نوع وکالت نوشت مثلا وکالت خرید- وکالت تعویض پلاک- وکالت گمرکی- وکالت کلی معاملات - وکالت طرح دعاوی دادگستری -وکالت اخذ تسهیلات وسایر وکالتنامه ها)

  

4-رهن>

 پیشنهاد جناب آقای طباطبائی با تشکر از ایشان

(( پیشنهاد من این است که در بخش تسهیلات عنوان به اسناد رهنی بانکی و اسناد رهنی غیربانکی تقسیم و بانکی به (تسهیلات عمومی یا رهنی کلی  - مزارعه - مشارکت - جعاله - فروش اقساطی - خرید مسکن -قرض الحسنه - متمم قرارداد-  تعویض وثیقه)

 
واسناد رهنی غیربانکی (جعاله رهنی عمومی - مضاربه - تضمین -متمم قرارداد - تعویض وثیقه ) تقسیم بندی شود ))

41-تسهیلات بانکی

(در زیر مجموعه اسناد بانکی بایستی ترتیب قرار گرفتن بر اساس غلبه ی اسناد باشد جعاله اکنون مدتهاست که ازطرف بانکها ارسال نمی گردد چرا درصدر لیست باشد بنظرم بایستی ابتدا مشارکت مدنی بعد فروش اقساطی بعد سایر تسهیلات وسپس عناوین دیگر باشد)

411-جعاله

412-فروش اقساطی

413-مساقات

414-رهن مسکن

415-مشارکت مدنی

416-مضاربه

417-سایر تسهیلات بانکی

 

42-تسهیلات غیربانکی (اینجا هم رعایت بیشترین تعداد بشود)

421-جعاله غیربانکی

422-مزارعه

423-مساقات غیربانکی

424-سند وثیقه وتضمین

425-سایر اسنادرهنی غیربانکی

 

5-اجاره>

 پیشنهاد جناب آقای طباطبائی 

       ((در بخش اجاره :
اجاره غیرمنقول و اجاره منقول که اجاره غیرمنقول (اجاره محل کسب باحق سرقفلی -اجاره محل کسب بدون حق سرقفلی - اجاره محل سکونت -اجاره عرصه )

اجاره منقول (اجاره وسائط نقلیه - اجاره منقول سایر اموال) تقسیم شود))


51- اجاره اموال غیرمنقول (بنظرم بهتر است اینجا اجاره عرصه های اوقافی /اجاره عرصه های دولتی/ سایر اجاره نامه ها باشد)

511-اجاره اموال غیرمنقول

 

 52-اجاره اموال منقول (می توان اینجا هم دو گروه تشکیل داد اجاره وسایل نقلیه/ اجاره سایر اموال منقول)

521-اجاره اموال منقول

 

 6-تقسیم نامه>

پیشنهاد جناب آقای طباطبائی:

(( در بخش تقسیم نامه بجای تقسیم نامه بدون تفکیکی از عنوان تقسیم نامه غیرمنقول املاک مشاع و ارثی استفاده شود))

61-تقسیم نامه  (چون بعضی وقتها ترکه که شامل املاک واموال منقول وخودرو و سهام شرکتهاست مورد تقسیم قرار می گیرد بنظرم بایستی یک منو تقسیم نامه ترکه هم داشته باشیم)

611-تقسیم نامه باصورتمجلس تفکیکی

612-تقسیم نامه بدون صورتمجلس تفکیکی

613-تقسیم نامه اموال منقول

 

7-اقاله>

 

71-اقاله اموال غیرمنقول

711-اقاله اموال غیرمنقول

 

72-اقاله وسایل نقلیه

721-اقاله وسایل نقلیه

 

73-سایر اسناد اقاله

731-سایر اسناد اقاله

 

8-حق انتفاع>

 

81-حق انتفاع

811-حق انتفاع

 

 9-سایر اسناد>

 

91-پیش فروش ساختمان

911-پیش فروش ساختمان

 

92-اقرارنامه (چون اقرار مالی تعدادش خیلی کمتر است پس اول اقرارنامه غیر مالی باشد بعد مالی)

921-اقرار نامه مالی

922-اقرارنامه  غیرمالی

 

93-تعهدنامه (چون تعهد غیرمالی تعدادش خیلی زیادتر است ابتدا در لیست تعهد غیرمالی و بعد دانشجوئی وسپس تعهد غیرمالی را منظور نمائید)

931-تعهد دانشجوئی

932-تعهد مالی

933-تعهد غیرمالی

 

94-رضایت نامه (رضایت نامه غیر مالی را بلاتر از رضایت مالی قرار دهید)

941-رضایت نامه مالی

942-رضایت نامه غیرمالی

 

95-وصیت نامه

951-تملیکی

952-عهدی

 

96-تعویض وضم وثیقه

961-تعویض وضم وثیقه

 

97-ذمه

971-ذمه

 

98-هبه (هبه سایر اموال جهت مثلا سهام شرکتها وحقوق هم ایجاد شود)

981- هبه اموال غیرمنقول

982- هبه اموال منقول

 

99-وقف

991-وقف اموال غیرمنقول

992-سایر اسناد وقف

910-اسناد قرارداد

9101-سند قرارداد خصوصی

/ 7 نظر / 403 بازدید
سليمي

سلام عمو جان عزيز با ورود ثبت آني به سيستم دفاتر اسناد رسمي ، التهاب واسترس مان زياد تر شده است ..اميدوارم عاقبت به خير شويم .. از زحمات شما كه بسيار ظريف و دقيق دسته بندي كرديد سپاسگزارم .. ارادت

امینی

سلام و عرض ادب خدمت عموی گرامی . بسیار عالی و متین . انشاء الله استفاده کنند . تصور بنده بر این است که این دست امکانات قابل ارتقاء و دسته بندی های مختلف است . مثلا به ترتیب حروف الفبا همانگونه که می توان با زدن کد به راحتی معامله مورد نظر را مشاهده کرد . البته عموی گرامی چندین مرحله از بقیه جلو هستند بنده که هی گیم اور میشم و میرم سرخونه اول .

میرزا احمد

سلام مشکل اینجاست که برنامه را متخصص کامپیوتر به تنهایی مینویسد اگر کانون در این طرح مشارکت و یا نظارت داشت اینطور قاطی نمیشد حالا این زحمت ها مگر مورد توجه قرار میگیرد مگر تقدم و تاخر پوز علارغم تذکرات مکرر و متعدد همکاران درست کردند به هر حال شما زحمت کشید و نظرتان درست است

میرزا بنویس

سلام عمو اگر با خر لنگ هم می آئی در عوض باری گرانبها داری و متاع ارزشمند ... وقتی رسیدی میتونی بخونی اومدم ...باز اومدم ... از سفر هند اومدم ... عمو دستت درد نکند پیشنهاد من این است که در بخش تسهیلات عنوان به اسناد رهنی بانکی و اسناد رهنی غیربانکی تقسیم و بانکی به (تسهیلات عمومی یا رهنی کلی - مزارعه - مشارکت - جعاله - فروش اقساطی - خرید مسکن -قرض الحسنه - متمم قرارداد- تعویض وثیقه) واسناد رهنی غیربانکی (جعاله رهنی عمومی - مضاربه - تضمین -متمم قرارداد - تعویض وثیقه ) تقسیم بندی شود

میرزا بنویس

در بخش اجاره : اجاره غیرمنقول و اجاره منقول که اجاره غیرمنقول (اجاره محل کسب باحق سرقفلی -اجاره محل کسب بدون حق سرقفلی - اجاره محل سکونت -اجاره عرصه ) اجاره منقول (اجاره وسائط نقلیه - اجاره منقول سایر اموال) تقسیم شود در بخش تقسیم نامه بجای تقسیم نامه بدون تفکیکی از عنوان تقسیم نامه غیرمنقول املاک مشاع و ارثی استفاده شود فعلا کاری پیش آمد تا بعد ...

سردفتر همکار از تهران

باسلام خدمت عمو دوستان شما فکرمی کنید مشکل سامانه فقط ترتیب ویا عناوین انواع اسناد است که این قدر به این موضوع پرداخته اید بهترنیست ابتدا درباره مبانی قانونی واساس کار سازمان ثبت یعنی نقدوبررسی قوانین مورد استناد سازمان درشروع ثبت آنی بحث وتبادل نظرکنید وسپس درمورد اشکالات ساختاری وعناوین تعاریف ومفاهیم حقوقی واشکالات درونی برنامه بحث وتبادل نظر شود.