قبول قبض سپرده مال الاجاره!

دفتر امانات

چنانچه شخصی به دفترخانه مراجعه نمود وتقاضای معرفی به بانک برای واریز مال الاجاره نمود به چه نحو عمل می کنید:

1-  اگر سند اجاره رسمی در دست داشت که در آن قبض اقساطی برای ما الاجاره قید شده باشد؟

2- اگر سند اجاره رسمی در دست داشت که در آن شماره حساب موجر برای واریز اجاره بها قید شده باشد؟

3- اگر سنداجاره رسمی در دست داشت که در آن نوشته است بایستی مال الاجاره ماهانه در قبال اخذ رسید به موجر پرداخت گردد؟

4- اگر سند اجاره عادی در دست داشت ؟

5- اگر فقط رسیدهای عادی پرداخت قبلی را در دست داشت؟

6- اگر هیچ سندی در دست نداشت ومدعی بود که مستاجر است؟

7- اگر تاریخ اجاره نامه ارائه شده مربوط به سالهای قبل باشد (مشمول قانون قبلی)؟

8-  اگر اخیرا تنظیم شده باشد(مشمول قانون فعلی)؟

9- اگر اجاره نامه قدیمی باشد ومدت آن منقضی شده باشد؟

10- اگر اجاره نامه جدید بوده ومدت آن هم منقضی شده باشد؟

درکدامی یک از حالتهای ده گانه مذکور متقاضی را برای واریز وجه مال الاجاره به بانک معرفی می کنید؟ ودر کدام نه؟

آیا متقاضی بایستی به نزدیکترین دفترخانه به محل وقوع ملک مراجعه نماید؟

واگر چند دفترخانه فاصله یکسانی داشتند چه؟

اگر مستاجر به دفترخانه ای که فاصله ی زیادی از محل وقوع ملک دارد مراجعه نماید تکلیف سردفترچیست؟

آیا در شهر دیگر هم می توان اجاره بها را پرداخت ؟

آیا موجر می تواند مدعی دفترخانه شود که با نبودن رابطه استیجاری چرا قبض مال الاجاره را قبول نموده است؟

آیا می توان از مستاجرین اراضی اوقافی (در هر دو حالت سند رسمی یا اجاره نامه اداری) قبض سپرده مال الاجاره را پذیرفت؟ و در اینجا به چه کسی وچگونه باید اخطار دریافت صادر گردد؟

نسبت به سایر اجاره نامه هائی که موجر آن دولت می باشد (مثل وزارت جهادکشاورزی و...) چطور؟

واما پاسخ عمو میرزابنویس عزیز:

 

1-ممکن است موجر برای بدست آوردن بهانه برای تخلیه از قبول مالا الاجاره و تسلیم قبض به مستاجر خودداری نماید لذا بنظر حقیر با درخواست کتبی مستار ایداع وجه به نفع مستاجر در دفتر تنظیم کننده سند بلامانع است
2-در این مورد چون واریز به حساب موجر با مانعی روبرو نیست نمیتوان نسبت به تودیع اقدام کرد مگر گواهی بانک مبنی بر مسدود شدن حساب موجر ارائه شود
3-البته طبق تکلیف دفاتر در خصوص تنظیم اسناد اقساطی مبنی بر صدور قبض ... تنظیم چنین سندی متصور نیست ولی در فرض وجود چنین سندی با درخواست کتبی مستاجر مبنی بر امتناع موجر از دریافت به مثابه اسناد عادی میتوان مستاجر رابه بانک معرفی کرد
4-بنظر بنده مستاجر میتواند به نزدیکترین دفتر محل وقوع ملک مراجعه وبا تسلیم درخواستی مبنی براینکه مستاجر فلانی بموجب اجاره نامه عادی یا حتی لفظی بوده و موجر از دریافت امتناع مینماید میتوان وی را به بانک معرفی کرد

5 -بازهم طبق بند 4 عمل میشود
6-بازهم میتواند زیرا طبق مقررات قبلی داریم اعم از اینکه سندی تنظیم شده باشد یا نشود .....
7-منظور عادی است یا رسمی؟ بهرحال بسته به رسمی یا عادی بودن حوزه صلاحیت متفاوت است ولی ایداع وجه بلااشکال است
8-تفاوتی نمیکند بازهم میتواند
9-با اعلام و پذیرش مستاجر به روابط استیجاری امکان پذیر است
10-اگر رسمی باشد و سند ابطال نشده باشد امکان پذیر است لکن باید سند را بررسی کرد بعد از انقضای مدت اجره المثل به چه میزانی تعیین شده و طبق آن عمل کرد

 

الف : در اسناد رسمی باید به دفاتر تنظیم کننده سند مراجعه کرد ولو در چین و ماچین باشد
ب: اگر سند عادی یا محاوره ای باشد به نزدیکترین دفتر به محل وقوع ملک باید مراجعه نمود
ج : در صورتیکه چند دفتر با فاصله یکسان باشند یا باید سردفتر خودش برود فاصله به دفاتر خود یا دیگران را قدم کند یا بپذیرد و بهترین راه این است که سردفتران محترم آن حوزه  مستاجر عزیز را مثل توپ فوتبال به یکدیگر پاس بدهند تا دیگر هوس تودیع وجه نکند
ه- در شهر دیگر تنها در صورتی امکان پذیر است که سند رسمی در ان شهر تنظیم شده باشد
و-خیر زیرا اگر روابطی در بین نباشد هیچ حقی از وی تضییع نشده که مدعی باشد و اگر روابط وجود داشته باشد دیگر بحثی باقی نمیماند
ز-در خصوص اراضی اوقافی و دولتی جای تامل است در مجالی دیگر تقدیم میشود

و همچنین پاسخ تکمیلی 0081 عزیز:
حق مطالب را جناب میرزا بنویس ادا نمودند جسارتا چند نکته را اضافه میکنم در مواردی که چند دفترخانه به عین مستاجره در فواصل یکسان قرار دارد بنظر می آید مستاجر به انتخاب خود به  هر دفترخانه ایکه تمایل دارد (در صورت سند عادی و یا در مواردی که اجاره نامه ای در بین نباشد) میتواند مراجعه کند منتها بنظر میرسد در مراجعات بعدی در جهت تسهیل در امور و جلوگیری از تداخل امور فقط باید به همان دفتر قبلی مراجعه کند در خصوصی که موجر دولت و یا اوقاف باشد بنده بخشنامه و یا قانونی که آنها را از سایر موجرین ممتاز کند ندیدم اگر دوستان مستنداتی پیدا کردند ممنون میشم اعلام کنند

من -عمو- از یک مستاجر که سند عادی اوقافی داشت قبول سپرده کرده به اوقاف اخطار نمودم 

 

/ 6 نظر / 294 بازدید
پيرمحمدي

سلام عموجان موضوع بسيار جالبي را مطرح فرموديد دفتر امانات از جمله موارد مبهم براي من بوده است و ديده ام بسياري دفاتر نيز از آن شانه خالي ميكنند قبلا گمان مي كردم هر كس هر گونه ديني را كه بخواهد بپردازد ( به صرف اظهارش) مي تواند از طريق دفتر امانات دفترخانه اقدام كند ولي ظاهر دفتر امانات موارد خاص مثل اجاره بها و اقساطي كه كه رهن براي آن را در بر مي گيرد .انگيزه اي شد با تفحص در اين خصوص اطلاعات بيشتري در اين خصوص كسب كنم . (همه چيز در باره ي دفتر امانات نيز ) از جمله همه چيزهايي است كه خيلي دلم مي خواست يك نفر داوطلبانه اقدام به آن مي كرد .

سحر

سلام من تازه با وبلاگ شما آشنا شدم وبلاگ جالبی دارید یک سوال حقوقی داشتم اگر شخصی در زندان باشد و خانواده اش در امور مالی آن برایش وکیل بگیرند و آن شخص(موکل)آن را بپذیرد و از طرف دیگر به صورت وکالتنامه(وکالت قضایی)با همان وکیل،عقد منعقد کند و وکیل از تعهداتش سرپیچی کند ما باید از کدام قرار داد پیروی کنم و کدام بر دیگری مقدم است؟(برای جبران خسارت مقصودم هست.) با سپاس

میرزا بنویس

سلام بر عموی عزیز چقدر بعد از آن کشک و کدوی لذیذ این پست میچسبد.... 1-ممکن است موجر برای بدست آوردن بهانه برای تخلیه از قبول مالا الاجاره و تسلیم قبض به مستاجر خودداری نماید لذا بنظر حقیر با درخواست کتبی مستار ایداع وجه به نفع مستاجر در دفتر تنظیم کننده سند بلامانع است 2-در این مورد چون واریز به حساب موجر با مانعی روبرو نیست نمیتوان نسبت به تودیع اقدام کرد مگر گواهی بانک مبنی بر مسدود شدن حساب موجر ارائه شود 3-البته طبق تکلیف دفاتر در خصوص تنظیم اسناد اقساطی مبنی بر صدور قبض ... تنظیم چنین سندی متصور نیست ولی در فرض وجود چنین سندی با درخواست کتبی مستاجر مبنی بر امتناع موجر از دریافت به مثابه اسناد عادی میتوان مستاجر رابه بانک معرفی کرد 4-بنظر بنده مستاجر میتواند به نزدیکترین دفتر محل وقوع ملک مراجعه وبا تسلیم درخواستی مبنی براینکه مستاجر فلانی بموجب اجاره نامه عادی یا حتی لفظی بوده و موجر از دریافت امتناع مینماید میتوان وی را به بانک معرفی کرد

میرزا بنویس

5-بازهم طبق بند 4 عمل میشود 6-بازهم میتواند زیرا طبق مقررات قبلی داریم اعم از اینکه سندی تنظیم شده باشد یا نشود ..... 7-منظور عادی است یا رسمی؟ بهرحال بسته به رسمی یا عادی بودن حوزه صلاحیت متفاوت است ولی ایداع وجه بلااشکال است 8-تفاوتی نمیکند بازهم میتواند 9-با اعلام و پذیرش مستاجر به روابط استیجاری امکان پذیر است 10-اگر رسمی باشد و سند ابطال نشده باشد امکان پذیر است لکن باید سند را بررسی کرد بعد از انقضای مدت اجره المثل به چه میزانی تعیین شده و طبق آن عمل کرد

میرزا بنویس

ادامه ..... الف : در اسناد رسمی باید به دفاتر تنظیم کننده سند مراجعه کرد ولو در چین و ماچین باشد ب: اگر سند عادی یا محاوره ای باشد به نزدیکترین دفتر به محل وقوع ملک باید مراجعه نمود ج : در صورتیکه چند دفتر با فاصله یکسان باشند یا باید سردفتر خودش برود فاصله به دفاتر خود یا دیگران را قدم کند یا بپذیرد و بهترین راه این است که سردفتران محترم آن حوزه مستاجر عزیز را مثل توپ فوتبال به یکدیگر پاس بدهند تا دیگر هوس تودیع وجه نکند ه- در شهر دیگر تنها در صورتی امکان پذیر است که سند رسمی در ان شهر تنظیم شده باشد و-خیر زیرا اگر روابطی در بین نباشد هیچ حقی از وی تضییع نشده که مدعی باشد و اگر روابط وجود داشته باشد دیگر بحثی باقی نمیماند ز-در خصوص اراضی اوقافی و دولتی جای تامل است در مجالی دیگر تقدیم میشود

0081

درود بر عموي عزيز. حق مطالب را جناب ميرزا بنويس ادا نمودند جسارتا چند نكته را اضافه ميكنم در مواردي كه چند دفترخانه به عين مستاجره در فواصل يكسان قرار دارد بنظر مي آيد مستاجر به انتخاب خود به هر دفترخانه ايكه تمايل دارد (در صورت سند عادي و يا در مواردي كه اجاره نامه اي در بين نباشد) ميتواند مراجعه كند منتها بنظر ميرسد در مراجعات بعدي در جهت تسهيل در امور و جلوگيري از تداخل امور فقط بايد به همان دفتر قبلي مراجعه كند در خصوصي كه موجر دولت و يا اوقاف باشد بنده بخشنامه و يا قانوني كه آنها را از ساير موجرين ممتاز كند نديدم اگر دوستان مستنداتي پيدا كردند ممنون ميشم اعلام كنند