پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

زندگی ترس و دیگر هیچ!

پریا از احمد شاملو:                                                                                 یکی بود یکینبود زیر گنبدکبود لخت و عور تنگ غروبسه تا پری نشسه بود. زار و زار ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 79 بازدید