مشکلات واریز الکترونیک هزینه اسناد (پوز)

مشکلات پوز:                     (در قسمت گزارش یک بند اخیرا اضافه شده است)

الف-مشکلات عمومی:

1-سرعت کم سیستم

2-قطع مکرر آن

3-عدم اطلاع قطع در خیلی از مواقع

4-اطلاع قطع سیستم خارج از وقت اداری که بانکها در آن زمان تعطیل شده است

5-عدم پیش بینی برای مواقعی که قطعی محلی است مانند عملیات مخابرات وقطع خطوط تلفن که در این مواقع چه مرجعی جواز واریز با فیش را صادر واعلام می کند

6-وجود تراکنش های بیشمار ناموفق و قطع سیستم و اعلام تراکنش غیر معتبر وخطار در رمز گذاری (غیر از اشتباه در رمزکارت) و امثالهم حکایت از اشکال اساسی در زیر ساخت ونرم افزار ها دارد وموجب بی اعتمادی شدید ارباب رجوع می گرددبنحوی که در خیلی موارد از ارائه کارت خود خودداری می نمایند ( اصحاب سند اغلب کارت ندارند یا کارت دارند موجودی ندارد یا رمز آن را فراموش کرده اند یا به سردفتر وسیستم اعتماد ندارند و وجه نقد می دهند واریز حق التحریر از حساب سردفتر به حساب خودش منطقی بنظر نمی رسد و عملیاتی است بیهوده که موجب اتلاف وقت و پیش آمدن تراکنش های ناموفق عدیده می گردد ومشاهده شده که در حسابهای دولتی این تراکنش های ناموفق بسیار کمتر پیش می آید)

7-واریز الکترونیک برای دفترخانه هزینه هائی از تهیه سخت افزار و استخدام کارمندی برای انجام عملیات واریز و استخدام حسابداری برای کنترل حسابها و تراکنش های ناموفق مکرر دارد وخدا را خوش نمی آید که این هزینه ها بدون هیچگونه اجر ومزدی به سردفتر تحمیل گردد خصوصا در اسناد قطعی غیر منقول بدور از عدل وانصاف است

8- در تهییه فایل پشتیبانی از اطلاعات پوز سیستم هیج پیامی مبنی بر اینکه در حال تهییه فایل زیپ پشتیبانی است یا پیام انتظار نمی دهد حتی در پایان تهییه فایل پشتیبان مراتب را اعلام نمی کند که باید اصلاح شود

9- چون در مواردی رایانه خراب می شود لازم است که سردفتر خودش بتواند نرم افزار را در اختیار داشته ونصب نماید وبتواند اطلاعات خود را restore نماید و همچنین درمواردی که تعداد تراکنش های موجود در حافظه ی خود دستگاه پوز زیاد می شود و سیستم کندمی گردد وباید منتظر چاپ فیش ماند بتوانیم رفع مشکل بنمائیم

10-لزوم پیگیری وکنترل مدام تراکنش ها وحسابهای بانکی و واریز ها و تراکنشهای ناموفق که کاری بسیار وقت گیر وهزینه بر است

11-تهیه کاغذ پرینتر پوز  وسرطان زا بودن آن بعلت داشتن ماده شیمیائی بیسفنول آ که از راه پوست جذب می گردد

ب-مشکلات عملیات انتقال وجه به حساب سردفتر ونمایش در سامانه:

12-عدم واریز آنی وجوه بحساب سردفتر همچون سایر بانکها

13-عدم واریز هر تراکنش بطور جداگانه بحساب سردفتر و غیرمقدور شدن کنترل

14-عدم امکان کنترل حسابها در پایان وقت اداری جهت مطابقت دادن عملیات انجام شده در سیستم دفترخانه با حساب بانک

15-واریز تجمیعی حق التحریر اسناد بصورت یکجا و آنهم در ساعات آخر شب

16-عدم مطابقت جمع مبلغ بسته ی تجمیعی واریزی با جمع مبالغ ریز واریز های نمایش داده شده در برخی روزها که لازم است بدون فوت وقت رفع گردد

17-عدم نمایش ریز تراکنش های برخی مراحل واریز تجمیعی ودر نتیجه عدم امکان کنترل با تراکنش های موجود در دفترخانه  و این که این موضوع بسیار مهم است و لازم است که این مشکل فورا رفع گردد

18-عدم نمایش شماره کارت یا شماره حسابی که وجوه هزینه سند از آن حساب کسر شده است (حساب اصحاب سند یا حساب سردفتر)  در لیست عملیات وتراکنش ها  در سامانه این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در کنترل حسابها اقلام واریزی مشابهی وجود دارد وبایستی بتوان منشا انتقال وجه را تفکیک نمود

19-در سامانه (سایت sabt.sep.ir) لیست استعلامهای سال گذشته در گزارش استعلامها دیده نمی شود

ج-مشکلات ورود اطلاعات و رویت آنها:

20-ریز بودن خط نمایش در فیلدهائی که اطلاعات را وارد می کنیم مخصوصا باعث اشتباه بین اعداد 2 و3 می شود

21-تعریف انواع معاملات واسناد به اختیار سردفتر نبوده و بایستی به اختیار سردفتر باشد یا لااقل با مشورت سردفتران تنظم وتکمیل گردد

22-در لیست سرویس ها که بهتر است عنوان آن اصلاح شود منوئی برای واریز "بقایای ثبتی" و واریز "حق الثبت مربوط به برابر با اصل" و "هزینه پست" و  "هزینه حق الزحمه استعلامها" پیش بینی نشده است

23- برای واریز پرداختهائی مثل 10درصد به کانون و اقساط وام منوئی در برنامه پیش بینی نشده است ولازم است که فیش مربوطه بغیر از فیش پرینتر پوز صادر شود

24-عدم پیش بینی  امکان جستجوی شماره سند یا شماره تراکنش یا اسامی متعاملین در لیست تراکنش ها که برای اصلاح وتسریع در صدور صورتحساب لازم است

25-عدم امکان اصلاح مبلغ معامله (نه مبلغ حق الثبت وحق التحریر ومالیات) که تاثیری در پرداختها ی انجام شده ندارد ودر مواردی اشتباه می شود وقابل اصلاح نیست وموجب مغایرت جمع معاملات سیستم با دفتر تمبر می شود

26-چون حقوق دولتی بایستی قبل از ورود سند به دفتر واریز گردد لذا هنگام پرداخت شماره ای برای درج در سامانه نداریم و بایستی بعدا اضافه گردد برای اضافه گردن بعدی نیاز به پیدا کردن تراکنش مربوط به آن سند هستیم که کاری مشکل است برای رفع این مشکل دفاتر ابتدائا موقع واریز حقوق دولتی در فیلد شماره سند بناچار شماره ی رکورد تنظیم سند را که از سیستم تنظیم سند بدست آمده وارد می کنند یا بصورت دستی شماره ی ردیفی وارد می کنند وهمان شماره را روی پوشه ی سند می نویسند وبعدا که سند وارد دفتر گردید وشماره ی آن معلوم گردید آن شماره ی اصلی را بجای شماره ی دستی یا شماره ی رکورد وارد سامانه پوز می نمایند برای اجتناب از این جایگزینی لازم است که فیلدی برای شماره رکورد پیش بینی شود

27-در جایگزینی شماره سند بجای رکورد موضوع بند قبلی بایستی با موس روی ارقام مربوطه رفت وآنرا انتخاب نمود و پاک کرد وجایگزین نمود لازم بود برای تسریع در اصلاح با زدن دکمه اصلاح بتوان با دکمه tab  در فیلدها حرکت کرد وبا ورود به هر فیلد رقم آن بلوک ورنگی شده و آماده جایگزینی باشد ونیاز به حذف رقم به رقم نیاشد

28-عدم پیش بینی ایجاد یک ارتباط منطقی بین نرم افزار سامانه و نرم افزارهای مورد استفاده دفاتر اسناد رسمی برای اجتناب از انجام کار تکراری بدین شرح که بایستی بتوان اطلاعات مورد استفاده در رکورد های تنظیم سند را در سیستم پوز هم مورد استفاده قرارداد

د-مشکلات چاپ :

29-عدم امکان تغییر فونت چاپ از دیگر مشکلات است چون فیش های صادره وارد دفتر تمبر دفترخانه می گردد ریز بودن ارقام بعضا موجب اشتباه ورود اطلاعات به ثبت دفتر می شود و باید بتوان با فونت درشت تری چاپ نمود

30-موقع چاپ یک صفحه صورتحساب چاپ می کند ویک صفحه فقط صدر صورتحساب را ودنباله صفحه سفید چاپ می شود وبایستی برای رفع این مشکل صفحات فرد را چاپ نمود در منوها وگزینه های چاپ امکان چاپ صفحات فرد بصورت یکجا وجود ندارد

31-برغم اینکه شماره های اولین وآخرین گواهی امضا در پرداخت وارد می شود ولی در فیش صادره چاپ نمی گردد

32- موقع چاپ فیش بایستی بالاجبار موس را روی آیکن ریز پرینتر در منوی بالا برد و آن را انتخاب کرد معمولا در برنامه ها راه های میانبر راحت تری هم برای چاپ پیش بینی می شودمثلا alt+p و امثالهم

د-مشکلات خود دستگاه پوز:

33-یکی از مشکلات این سیستم این است که پرینتهای دستگاه پوز بعد از مدتی خود بخود پاک می شود اگر اختلافی در حسابها باشد ونیاز به آن فیشها باشد (خصوصادر مواردی که رسیدگی طولانی می گردد) امکان چاپ دوباره ی آن نیست

34-ترتیب غیر منطقی قرار گرفتن منوها در دستگاه پوز بدین شرح که لازم است ابتدا منوی پرداخت اسناد وسپس استعلام و در آخر کانون چون پرداخت به کانون ماهی یکبار است ولی پرداخت اسناد روزانه است واستعلام نیز کمتر از اسناد است

35-موقع پرداخت وجه استعلام بایستی کد دفترخانه را وارد کرد با توجه به اینکه این امکان در رایانه ودستگاه پوز وجود دارد که کد دفترخانه را اتوماتیک وارد نماید درج دستی این کد علاوه بر اینکه موجب اشتباه می شود وقت گیر هم هست

36-منوی خرید کالا بایستی در دستگاه پوز فعال باشد زیرا اغلب سردفتران برای پرداخت حقوق دولتی افرادی که کارت ندارند از چند کارت بانتکی خود استفاده می کنند وبنا به توصیه شرکت سامان برای کنترل بیشتر بهتر است از کارتی استفاده شود که حق التحریر به آن حساب واریز نمی شود چون موجودی آن حساب تمام می شود نیاز است که بتوان از کارت حساب حق التحریر به دیگر حساب وجهی را (با استفاده از منوی خرید کالا) واریز نموده ونیاز به مراجعه به بانک نباشد

37-عدم امکان کنسل کردن چاپ پرینتر پوز و تغییر خط آن و سفارشی کردن چاپ فیش

ه -مشکلات تهیه گزارش:

38-یکی از مشکلات عمده تهیه گزارش این است که سیستم فقط از یک گزینه مثلا حق التحریر یا حق الثبت یا مالیات گزارش تهیه می کند اگر نیاز به تهیه مثلا حق الثبت توام با حق التحریر بدون  سایر پرداختها داشته باشید امکان تهیه چنین گزارشی نیست

39-عدم امکان تهیه گزارش مالیات خودروها که مورد قبول ادارات امور مالیاتی باشد ازدیگر مشکلات سامانه است که بایستی فکری برای آن کرد

39 مکرر -از دیگر ایرادات گزارش تهیه شده از دستگاه پوز این است که در گزارش مبلغ استعلام و واریز های حق الثبت گواهی امضا و غیره در ستون مبلغ سند هم قید می شود که اشتباه است و نبایستی در این ستون در مقابل آن عملیات مبلغی قید شود زیرا باعث می شود جمع مبلغ معاملات با ثبت دفتر تمبر مغایرت پیدا کند

 

و-مشکلات عملیات پرداخت هزینه سند و حالتهای مختلف آن:

40- در هر پرداخت با پوز چند حالت ممکنست پیش بیاید:

  •  پرداخت با موفقیت ودرهمان مرحله ی اول انجام می شود و فیش دستگاه پوز صادر وفیش آ4 هم صادر می گردد فبها ونعم المطلوب
  •  اعلام قطع ارتباط با مرکز می شود -اعلام تراکنش غیرمعتبر می دهد - خطا در رمز گذاری  -

در این حالات اگر پرینت تراکنش ناموفق صادر نشود واز حساب صاحب سند هم کسر نشود مشکلی نیست ولی اگر از حساب صاحب سند  کسر شده باشد  دوحالت دارد یا پرینت تراکنش ناموفق می دهد که می توان با آن پیگیری نمود اما اگر پرینت تراکنش ناموفق هم چاپ نشود چون مدرکی برای شرکت سامان در دست نیست تازه اول مصیبت است

ودر بانک چند حالت ممکنست پیش بیاید:

  • اول از حساب کسر نشود
  • دوم از حساب کسر شده ولی بعد از یکی دو روز یا بیشتر بالاخره اصلاح شده وبه حساب مشتری برگردد
  • سوم از حساب مشتری (یا سردفتر بستگی به کارت مورد استفاده) کسر شده و وجوه اضافه کسر شده مدتی بعد هم بر نمی گردد که ابتدای گرفتاری است خصوصا از کارت مشتری که هر روز به دفترخانه مراجعه نموده و تقاضی وجه اضافی خود را می نماید
  • اما زمانی است که یک مشتری از راه دور برای تنظیم یک سند خودرو به دفترخانه شما می آید مشتری به اندازه ی خرج سندش و مقداری هم خرج راهش پول در کارتی گذاشته و آمده سند تنظیم می شود از کارت مشتری کارت کشیده می شود تراکنش ناموفق اعلام شده و از کارتش هم برداشت شده است حالا پولی در حساب نمانده مسافراست  چه باید کرد؟

یک-مشتری شب را بماند تا وجه کسر شده به حسابش برگردد وفردااز کارتش کسر شود

دو-از کارت سردفتر کارت بکشید وسند مشتری را تنظیم کنید وبه او بدهید وروانه شهر خودش نمائید تابعدا پول واریزی شمارا بحسابتان برگرداند

41-در مواردی که وجوهی در تراکنش های ناموفق کسر شده وبرنگشته هیچ گونه مغایرتی از طرف ثبت پس از ارائه ی صورتحساب دفترخانه اعلام نمی گردد واین موجب تعجب است زیرا وجوهی که تکراری کسر می شود در صورتحساب دفترخانه نمی آید ومنطقی است که مغایرتی لااقل در میزان حق الثبت دولتی اعلام شود که چنین نیست

42- درمواردی که تراکنشی در سیستم دفترخانه دوبار با یک شماره پرداخت آمده است ویا برعکس درمواردی که در سیستم دفترخانه ظاهر نشده ودر بانک وسامانه یک بار وجود دارد ودر مواردی که در سامانه دوبار (در اثر اشتباه یا...)  پرداخت شده و در لیست وجود دارد و وجه پرداخت تکراری قابل برگشت به حساب اولیه نیست ولی در لیست سیستم دفترخانه یک بار آمده باشد در این گونه اختلافات دیتا، لازم است برای رفع این مشکل سردفتربتواند با مراجعه به سایت مربوطه،فایل خزانه را تولید کرده و به سیستم خود کپی نموده ورفع نقص نماید

/ 26 نظر / 214 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد

باسلام ,عموی عزیزدربند22هزینه اسعلامها حق التحریراست نه حق الزحمه

نوبخت

سلام عمو خیلی مخلصم

همکار

سلام من امسال فقط نزدیک سیصد هزارتومان اضافه پرداختی داشتم یعنی دو بار از حسابم کم شده بود و تراکنش ناموفق داده بود

میر

سلام: خدا قوت جای بسی امیدواریست که عمویمان بدین ظرافت ودقت به بیان این مشکل دامنگیر همکاران پرداخته بسهم خویش از زحمات قدردانی مینمایم

سورن

با سلام و درود فراوان سوالی داشتم و اینکه یکی از همکاران به علت عدم درج شماره کارت پایان خدمت و کدپستی شماره کارت سوخت به سه تا شش ماه انفصال محکوم گردیده است حالا سوال این است که آیا برای این موارد می توان دفترخانه را محکوم به انفصال کرد.( در صورتی که برخی از دفترخانه ها مرتکب خلافهای بسیار سنگین تری می شوند که خود بازرسان نیز خبر دارند ولی انگار نه انگار) و اینکه ایشان در دفاعیه خود چه بنویسد و چگونه دفاع نماید که رفع انفصال شود حال انکه کارت پایان خدمت و کارت ملی را گرفته و فقط در اوراق ذکر ننموده است.

سردفتر

سلام .لطفا راهنمائی فرمایید برای ورود به سایت sabt.sep.ir نام كاربري ورمز ورود را چگونه بايد بدست آورد.

ساداتی ندای قلم

سلام وارادت فراوان یه عمو سران دفاتر تشکرازاین همه زحمت وبرشمردن مشکلات پوز درهرصورت این سیستم بی زبون مشکلاتی هم دارد که باید تحمل کرد درهرصورت علم رو به رشد است وباید همگام شد امیدوارم این مشکلات هم رفع شود

محمد

لطفا درخصوص تنظیم اسناداتومبیل توسط راهگشادر برخی شهرستانهاو عدم اخذبنچاق درتهران توسط راهگشااطلاع رسانی فرمائید

کارمند دفتر 32 اراک

جانا سخن از زبان ما می گویی!!

زهرا امینی

[لبخند]سلام عمو خسته نباشی امیدوارم که مثل همیشه سر حال و با نشاط باشید .بعد از دو سال و نیم تازه حالا کانون لطف کردن و یک دفترچه خدمات درمانی برای بنده صادر کردند زنگ می زنم به کانون برای شوهر معلول و از کار افتاده و دختر هشت ساله ام چرا سهمیه بیمه نیامده جناب اقای غلامی می فرماین فقط برای سردفتر بیمه هست نه برای خانوادهاش حالا سوال من اینه مگر سر دفتر خانم از جهت حقوقی با سر دفتر اقا چه فرقی میکنه درصد واریزی هم که یکی ایست چرا باید این ظلم تو روز روشن برای ما خانم ها اتفاق بیفته ؟ حتما شما تعجب کردین که چرا به شما ایمیل میزنم و این حرفها رو میگم البته حق دارین منهم حق دارم چون فکر کردم شما منو درک میکنید و از شما یک خواهش هم دارم این مشکل منو ت. وبلاگتون مطرح کنید شاید دیگر خانم های سردفتر هم با من هم صدا بشن و صدامون به یه جایی برسه ممنون از عنایتتون امینی سردفتر تازه وارد