اشتباه در مشخصات خریدار

سلام خدمت همه ی همکاران وبینندگان همکاری در تنظیم سندی اشتباه کرده مشکل او این است "یه سوال حیاتی ما یک سند قطعی غیر منقول تنظیم کردیم .. اما متاسفانه به دلیلی مشابهت اسمی ... سند نویس دقت نکرده و کد ملی یک نفر با تشابه اسمی رو به جای خریدار وارد کرده .. مثلا :  احمدی محمدی با شماره شناسنامه 1 و کد ملی 2  فرزند محمد وارد شده اما درستش این بوده  احمد محمدی با شماره شناسنامه 3 و کد ملی 4 فرزند علی ... چون متاسفانه سند ثبت نهایی شده و خلاصه معامله صادر شده ... اقاله نمیشه کرد از بخت بد فروشنده وکالت از دو نفرداشته ... ویکی از فروشندگان فوت شده است آیا اساس اشتباه در مشخصات مثل کدملی و بقیه مسائل  قابل اقرار اصلاحی هست ؟
"

چند پرسش (مربوط و نامربوط به مشکل مذکور)

آیا اصولا می توان با تنظیم اقرارنامه طرف معامله را تغییر داد !؟

در حالت اول:

مشخصات طرفی که قید شده در روش دستی قدیم بوده و با پرسش از ثبت احوال چنین شخصی وجود ندارد آیا می توان اقرارنامه اصلاحی نوشت؟ اگر وجود داشت چه؟

آیا پرسش از ثبت احوال لازم است؟ اگر لازم نیست یا جواب نمی دهند و چنین اقرارنامه ای نوشته شد و برحسب اتفاق چنین شخصی وجود داشت و مدعی شد چه؟

در حالت دوم:

در ثبت آنی سند تنظیم شده و شخصی که وارد شده وجود دارد ولی طرف معامله نبوده

دراین حالت ، دو شق مد نظر است:

الف- شخصی که به اشتباه مشخصاتش وارد شده سند را هم امضا کرده (که بندرت اتفاق می افتد) که اگر چنین باشد بنظرم فقط حکم دادگاه می تواند سند را باطل کند

ب- شخصی که به اشتباه مشخصاتش وارد شده وجود دارد ولی امضا نکرده و سند را طرف واقعی معامله بدون توجه به مشخصات وارد شده امضا کرده

در حالت ب تحلیل فرمایید سندی  برای  احمد محمدی با شماره شناسنامه 1 و کد ملی 2  فرزند محمد وارد شده اما درستش این بوده  احمد محمدی با شماره شناسنامه 3 و کد ملی 4 فرزند علی

سند بنام احمد محمدی ش ش3 ک م 4 ف علی تنظیم شده ومتعامل اوست اما حضور نداشته و سند را امضا نکرده

و احمد محمدی ش ش1 ک م 2 ف محمد که سند را امضا کرده و در واقع خریدار بوده بلحاظ شکلی در سند سمتی ندارد

این سند برای هیچ یک معتبر نیست و اصولا اگر چه تایید نهایی شده ولی سندیت ندارد

برای حل این مشکل چه باید کرد ؟

اگر احمد محمدی ش ش 3 حاضر شود آیا می توان سند را تکمیل و سپس اقاله و مجددا تنظیم کرد البته این بار بنام احمد محمدی ش ش 1 ؟

آیا می توان با حضور فروشنده و احمد محمدی ش ش 1  اقرار نامه اصلاحی نوشت؟

یا لازم است که احمد محمدی ش ش 3 هم حاضر باشد؟

حالا که فروشنده به دیگری وکالت داده آیا با وکالت فروش وکیل حق تنظیم اقرارنامه اصلاحی را دارد؟ اگر چه در متن وکالت تصریح نشده باشد؟ اقاله چطور؟ تنظیم مجدد سند چه؟

اگر هیچ یک از این حالات متصور یا میسور نبود آیا بایستی برای حل مشکل از طریق طرح دعوی در مراجع قضایی اقدام نمود؟

حتی اگر فروشنده و هر دو احمد محمدی حاضر باشند و نسبت به تنظیم اقرارنامه اصلاحی اعتراضی نداشته باشند؟

اگر اقرارنامه اصلاحی بنویسیم آیا بلحاظ مالیاتی مدعی پیدا نمی کند؟

وخلاصه معامله ارسالی وسند مالکیت و بانک جامع املاک را آیا می توان براحتی اصلاح نمود؟

 

/ 1 نظر / 137 بازدید
صولت یاوری

باسلام برعمو جلالی دراصفهان مرسوم بوده که هرگاه درهویت اصحاب سند اشتباهی رخ می داد که ناشی ازاشتباه دفترخانه بوده سردفتربا نامه ای مشخصات صحیح فردمورد نظر را به اداره ثبت اعلام می کردومراتب رانیزدرحاشیه سند توضیح می داد .وبدین ترتیب مشکل حل می شد.ولی بعدازاجرای ثبت آنی وممنوعیت توضیح درحاشیه سند کمی کاررا مشکل کرده است ولی با اغماض می توان نسبت به تنظیم اقرارنامه اصلاحی باحضور اصحاب واقعی سند واعلام مراتب به ثبت محل اقدام نمود.