تسهیل والبته تسریع در تنظیم اسناد!

در قانون تسهیل تنظیم اسناد آمده است که سردفتر برای اطلاع از محل وقوع ملک ابتدا از مسکن وشهرسازی استعلام نماید وبعد از اطلاع از مراجع ذیربط (داخل محدوده یا خارج محدوده) استعلام نماید چند مورد استعلام نمودم  ارباب سند که ارباب ما هم هستند رفتند وبر نگشتند وخود می دانید که کجا رفتند که گفته اند "مرنجان دلش را که آن مرغ وحشی - زبامی که برخواست مشکل نشیند" والبته که برای دیگر اسنادشان هم هر چه دانه بیفکنی آن مرغ دیگر  نظر سوی دام تو نخواهد کرد چون "مرغی که پرید دیگه پریده- دلی که شکست دیگه شکسته ..."  ولی یکی از همشهریان نمیدانم چرا دنبال استعلامی که نمودم رفت و پاسخ گرفت و چه پاسخ گرفتنی پاسخ آن همشهری را عینا می آورم به تاریخ نامه ها توجه فرمائید یک مرتبه این نامه را نخوانید چون ممکنست دور از جون شما مختان تاب بردارد وچشمتان لوچ شود و بقول جوانها در حد تیم ملی "هنگ" کنید:

شماره  407/...- 8/9/1390

دفترخانه اسناد رسمی شماره ... دارقوزآباد سفلی!

سلام علیکم  (سلام واجب است وپاسخ دادن به‌ آن اوجب پس علیک سلام البته وقتی که در حال شمارش پول هستید هر دو مستحب بلکه مکروه وحرام می شودچون اشتباه می کنید و یک هزاری ضرر می کنید!)

احتراما عطف به نامه شماره 5938- 29/9/88 موضوع انجام معامله نسبت به پلاک ... واقع در ... اشعار می دارد با توجه به اینکه پلاک مورد استعلام به موجب نظریه شماره  ... -3/5/89  کمیسیون ماده 12 اراضی شهری/ زمین شهری تشخیص گردیده لذا با رعایت کامل قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز لازم موضوع ماده 3 قانون مذکور انجام معامله نسبت به زمین مورد استعلام از نظر این اداره بلامانع می باشد لیکن در سند انتقال قید فرمائید هرگونه افراز و تقسیم و تفکیک ملک مذکور تابع قانون زمین شهری بوده  و بدون مجوز از این اداره هرگونه افراز- تفکیک و تقسیم ممنوع خواهد بود. ... رئیس اداره مسکن وشهرسازی ...

 

آیا می دانید طرف از چند تا اداره نامه ومدارک برده تا این نامه را گرفته:

از ثبت اسناد - از شهرداری- از منابع طبیعی و آبخیزداری-  عکس هوائی - تطبیق عکس هوائی توسط کارشناس- ... چندین نوبت مراجعه به مرکز استان و التماس کردن چنانکه در گرگ دره نمی کردند- ریختن هزاران قطره اشک مثل بارون بهار - ...

چیه قاطی کردی نگفتم یک مرتبه نخوانش!

/ 2 نظر / 60 بازدید
بارعی

با سلام عموی عزیز آخرش نگفتید که چیکارش کردید ؟ سند این ابر بهاری رو نوشتید یا نه ؟ و در صورت نوشتن سند ، با این اشعار چیکار کردید ؟

میرزا بنویس

سلام بر عموی عزیز اولا رای شماره 2897/61 مورخ 6/4/89 وحدت رویه در خصوص استعلام موضوع تبصره های یک و 2 ماده 4 ائین نامه قانون تسهیل مقرر کرده چنانچه مدارک ابرازی و یا گواهی هائی از شهرداری یا جهاد کشاورزی نشان دهند محل وقوع ملک در داخل یا خارج از محدوده شهر باشد نیازی به استعلام نیست .... در ثانی نامه ارسالی دفتر دارقوزاباد سفلی را درج نکردی ببینیم چی نوشته که به چنین افاضاتی منجر شده است ...