کانون سردفتران و وظایف خطیر فراروی آن

نقل از وبلاگ سردفتری سرابی فریبنده

کانون سردفتران و وظایف خطیر فراروی آن

کانون سردفتران به عنوان بالاترین مرجع صنفی دفاتر اسناد رسمی باید قدرتمند و صاحب ابزار لازم برای تحقق اهداف و حقوق صنفی و استقلال مالی و اداری باشد که میدانیم واجد این اوصاف نیست و از نظر قانونی تا رسیدن به آن جایگاه واقعی و مورد نظر خیلی فاصله دارد از یک طرف با خواسته های متعدد و مختلف اعضای زیر مجموعه خود روبروست که به حق هست و کمترین انتظار در میان صنوف جامعه و از طرفی علی رغم نص صریح قانونی مبنی بر دارا بودن شخصیت حقوقی و استقلال مالی به صورت یک نهاد تشریفاتی و تحت سلطه و حاکمیت سازمانی  درآمده  و با توجه به ماده 56 قانون دفاتر - نحوه نگهداری و ارزش افزوده و سرمایه کانون نیز محدود به موارد معدود و یا سپرده گذاری در بانک ملی گردیده و بهمین دلایل تکالیف و وظایف مندرج در ماده 66 قانون معطل و بلااجرا درآمده است

هرگونه حرکت تند و شنا بر خلاف جهت آب، روند کاری و جهت دادن به اهداف را کند یا متوقف میسازد و هرموضع گیری بر خلاف منویات و سیاستهای متولیان این حرفه موجب میشود طناب پیچیده بر گردن کانون و به تبع آن گردن سران دفاتر و دفتریاران کشیده تر و خفگی حرفه ای را تسریع مینماید

گاه یک برنامه و طرح و پروژه برای بهبود روشها و یا امور رفاهی زیر مجموعه با یک نه بزرگ متوقف و سرمایه اهالی حرفه به باد فنا میرود و گاه یک بخشنامه تکالیف مالایطاقی را به دفاتر تحمیل میکند و این نهاد صنفی اگر در قبال آن مقاومت و یا نظریه خلافی اعلام کند تمامی بندهای گره خورده به رگهای حیاتیش کشیده میشود و ناگزیر مقاومت درهم شکسته میشود و گاه برای بقای همین انتخابات نیم بند ملزم به سکوت میشویم و مماشات ( شما بخوانید تعامل ...)

این حرف و حدیث ملال آور و سراسر درد و رنج حرف امروز و ناشی از عملکرد متولیان کانون و سازمان  و مراجع حاکمیتی  درحال حاضر نیست که سالیانی است حرفه کتابت با این سرنوشت گنگ و مبهم و نگاه سراسر بی مهری و نامهربانی سردرگریبان است و راه چاره را نباید با این کانون و این مدیریت و مدیریتهای قبلی در سطح کلان جستجو کرد بلکه باید ضعفهای قانونی را برطرف کرد ... باید ابزار قانونی را بدست آورد .. راه چاره اصلاح قانون است و پشتوانه ای قانونی برای استقلال رای .. استقلال مالی ... بدون قیم ... بدون نگرانی از تصمیم گیریها .. و تا این وضعیت وجود دارد تغییر مدیران در کانون و انتخابات هرگز نخواهد توانست ما را توانمند و قدرتمند به سوی اهداف واقعی حرفه پیش ببرد ... به زعم اینجانب سردفتری سرابی فریبنده است و کانون سردفتران دورنمایش سراب و نزدیکش باتلاقی مهلک که پای درونش نهادن جسارت میخواهد ....  

باقیمانده سال هنوز اعمال زیاد است و وظایف خطیر و سنگین و سال 92 سنگین تر و سنگین تر...

1-اصلاحیه قانون دفاتر در مجلس است و بررسیهایش آغاز شده است واگرچه بعنوان یک طرح مطرح است لکن بنظر میرسد طراحش نمایندگان نیستند و مخالفت به هریک از موادش ریسک بالائی دارد و از طرفی بی تفاوتی در قبال این طرح معلوم نیست تا چه مدت خانواده بزرگ سردفتری گرفتار مشکلات مضاعف آن خواهد بود و با توجه به سابقه قانونگذاری کشور نسبت به مسائل سردفتری انتظار بهبودی و تصویب یک قانون جامع و کامل و کارآمد و مناسب زمان فعلی در آینده نزدیک بیفایده است فلذا باید ریسک آن را پذیرفت و با تمام توان و با استفاده از تمام ظرفیتهای اهالی حرفه وحقوقدانان و مدیران کانون و کارشناسان و با رایزنی با نمایندگان محترم مجلس در این اصلاحیه نفوذ کرد و آنچه به صلاح جامعه سردفتری کشور است و منافع سردفتران و دفتریاران را تامین نماید ارائه و تا تصویب آن پیگیری کرد

2-قانون مالیاتها در مجلس است و تهیه کنندگان با نگاهی حاکمانه و کسب مالیات بیشتر آن را ارائه کرده اند و اگرچه نظرات کارشناسی بسیاری از ناحیه افراد مختلف و اقتصاددانها مطرح شده یا میشود ولی در این قانون مجددا بسیاری از تکالیف قبلی با شدت بیشتر نسبت به دفاتر اسناد رسمی صریحا و تلویحا احیاء گردیده که لازم است ضمن رفع وحک و اصلاح آن بهر طریق ممکن مشکلاتی که سالهای سال از طریق امور مالیاتی گریبانگیر ماست رفع و از طرفی با ارائه استدلال و منطق حقوقی شناسائی دفاتر قانونی و درآمد و معافیت دفاتر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تعیین ضرائب و قرائن مالیاتی و ملاکهای تعدیل شده مالیات مشاغل و حقوق پرسنل و همچنین تعیین حق الزحمه نسبت به انجام وظایف مالیاتی برای سران دفاتر ..... و بسیاری از موارد دیگر نیاز به حرکت سریع ما دارد که افسوس بعد از تصویب سودی نخواهد داشت و ما در قبال نسل آینده کتابت و حرفه شریف سردفتری مسئول خواهیم بود

3-لایحه قضا زدائی نیز در مجلس مطرح رسیدگی است و موادی از آن با دفاتر در ارتباط است و اگر حضور فعالی نداشته باشیم منافع حرفه ما در آن لحاظ نخواهد شد و خدمات قضائی وعده داده شده ممکن است به اشخاص دیگر محول گردد و در این زمان و این اوضاع و احوال خیلی هم تعجب ندارد

4- لایحه خدمات قضائی و طرح دفاتر پیشخوان علی رغم آنکه امروز دردفاتر شروع شده و متولیان امر در قوه قضائیه از این امر راضی هستند متاسفانه در مجلس در حال واگذاری به بازنشستگان دستگاه قضائی اعم از قضات و غیره میباشد بدون اینکه توجه شود دفاتر اسناد رسمی ظرفیتهای بالقوه و بالفعل را دارند و محل و سرمایه لازمه و سیستمهای مورد نیاز مهیا است و تاسیس دفاتر توسط دیگران بهدر دادن سرمایه های مملکت است

حال با این حجم وظیفه سنگین که اگر نگوئیم بعهده کانون است حداقل باید گفت خط دادن و برنامه ریزی نسبت به آن از وظایف کانون میباشد چه باید کرد؟ چه کسی توان انجام این وظایف را دارد؟ چه کسی در خود قدرت مبارزه را دارد؟ چه کسی مدعی است در این بوروکراسی و فضای بی مهری راست قامت در قبال نامهربانیها خواهد ایستاد؟ کدامین همکار بزرگواری میتواند و امیدوار است محافظه کاری را کنار گذاشته به اهداف مورد نظردست یابد؟

برای گذشتن از این باتلاق تدبیر لازم است وباید  بنیان کار متحول گردد... باید این باتلاق را خشکاند و پلی زد به سمت جنگل سبز و خرم که حرفه کتابت را از این فلاکت و بی حمایتی نجات دهد .....کار کردن در این فضا و سکانداری این کشتی به گل نشسته نیازمند ابزاری فراتر و کارآمد تر از این ابزاری است که در اختیار داریم و مخلص کلام اینکه مدیریت این حرفه نیازمند ایثار است و از خود گذشتگی .....  و باید گفت ....گر مرد رهی میان خون باید رفت ....

حقیر قصد ندارم سئوالاتی که در ذهن تک تک همکاران وجود دارد و به دنبال جوابی معقول و منطقی برای آن میگردند  مطرح کنم ، باید اذعان کرد اینک وقت چنین پرسشهائی نیست که بیمه چه شد؟ شفافیت و پاسخگوئی کجا رفت؟ و یا از امکانات رفاهی چه خبر؟ و ...و .. و.. و.. و.. بلکه باید پرسید قرار است بیمه چه شود؟ قرار است در راستای رفاه اعضای جامعه سردفتری چه گام عملی برداشته شود ؟ قرار است چه اتفاق تازه ای بیفتد؟ و چه کسی و با چه ابزار و قدرت و اختیاراتی قرار است این مشکلات را یکی بعد از دیگری حل کند؟ آیا کاندیداهای محترم فکر کرده اند با چه امکاناتی قرار است ما را به سرمنزل مقصود برسانند؟ این حقیر بعنوان عضوی از این جامعه و خانواده بزرگ سردفتری خواستم نظرم را در خصوص اهداف کلان این حرفه و فاصله زیادی که تا رسیدن به آن داریم باستحضار دردمندان و دغدغه داران حرفه شریف سردفتری برسانم  تا عزیزانی که امروز برای هیئت مدیره کانون تهران کاندید شده اند ، چه آنانکه بوده اند و هستند و چه همیارانی که تازه می آیند به امید سروسامان دادن به این اوضاع ، بگویم راه پر پیچ و خم است و پر از خار مغیلان که هرخاری از آن  میتواند در پای هریک از کاندیداها بخلد و وعده های انتخاباتی را ناممکن سازد ...خواستم بگویم اگر بنیان و اساس کار بر پایه قانون استوار نشود چیزی عوض نخواهد شد و همین آش است و همین کاسه ...... بقول معروف عرض خود میبری و زحمت ما میداری....

سخنی با همکاران تهرانی :حال که قانون جاری و سراسر ابهام موجود کانون را به دست با کفایت تهرانیها نهاده و مدیرانش به انتخاب و رای شمایند مسئولیت شما بسی سنگین است زیرا این کانون مربوط به سراسر کشور است بنابراین باید مدیرانش قوی و اهدافشان درجهت و جلب منافع جمعی باشد پس خوب بیندیشید ... خوب فکر کنید ... در فرصت باقیمانده خوب تحقیق کنید ... لیاقتها و تجربیات و مدیریتها و علائق و دغدغه های حرفه ای را مقایسه کنید تا انتخاب شما ، این حرفه را به جایگاه واقعی عرفی و شرعی و قرآنی آن برساند

و سخنی با کاندیداها : انتخاب شدن برای این سمت و منصب موجود هیچ منافع مالی ندارد که اگر هم داشته باشد ارزش جوابگوئی در محضر خداوند را نخواهد داشت .... باید از خود گذشت .. از زندگی و خانواده گذشت .. از استراحت و سفر و کار طبق ساعت اداری باید گذشت ... و در عوض باید خطر کرد .. باید نهراسید... باید به دریا زد ... باید از این باطلاق گذشت .....باید ذهنی خلاق داشت .... باید مدیری مدبر بود.... باید دلی دریائی داشت

مرد عمل هستید؟ در خود توان رفع مشکلات عظیم حرفه ای را میبینید؟ از توپ و تشر نمیهراسید؟ از تهدید و از ..... نمیترسید؟ روابط عمومی قوی دارید؟ و بلاخره کفشی آهنین برای دویدن و رسیدن و رساندن همکارانتان به سرمنزل مقصود تهیه کرده اید؟ بهوش باشید اگر فردا نتوانید جوابی قانع کننده بدهید و اگر به سرخط اول برگردید و همان را بگوئید که امروز به آن منتقدید .. در حق همه اعضایخانواده ظلم کرده اید

اگر چنین است بسم الله و قدمتان روی چشم ما،  مطمئن باشید دعای خیر خانواده بزرگ سردفتری اعم از سران دفاتر و دفتریاران و کارکنان و خانواده های مظلوم و محرومشان بدرقه راهتان و توشه آخرتتان خواهد بود و رجاء واثق دارم دست مساعدت و یاریشان بسویتان دراز خواهد بود دست در دست هم دهید به مهر  تا یکایک اهالی این حرفه و من و شما "ما" شویم و اگر "ما" شدیم تمام موانع در مقابلمان هیچ خواهند شد.....

و اگر چنین نیست و در خود چنین ظرفیت و قدرتی نمی بینید با شعار به شعور همکارانتان توهین نکنید و حقیر توصیه میکنم برای حفظ مصالح سردفتری  و برای رو سفید ماندن در تاریخ این حرفه همین فردا استعفا کنید و انصراف دهید... که این خود یک شجاعت است و ماندگار .....

 

/ 19 نظر / 39 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عسل

سلام :) با افتخار اعلام می کنیم که محصولات عسل زنبورستانمان را به صورت آنلاین و با قیمت مناسب به فروش می رسانیم . برای کسب اطلاعات بیشتر از محصولات زنبوردار نمونه ی شهرستان به سایت ما مراجعه کنید : maleke.ir یا با ما تماس بگیرید : 09155842331 امکان خرید به صورت آنلاین ( کلیه ی کارت های عضو شتاب ) فراهم شده و بعد از ( حداکثر 3 روز ) توسط پست تحویل شما می گردد . منتظر شما هستیم :)

میرزا بنویس

حجکم مشکوک .... سعیکم مشغول ... خوش آمدی حاجی ... فضای مجازی را روشن کردی ..کاش فرصتی دست میداد میامدیم دیدنت ...

بخرش

سرمایه گذاری از دید امیرکبیر : اگر نیت یک ساله دارید گندم بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت بکارید اگر نیت صد ساله دارید انسان تربیت کنید سلام دوست عزیز. با مطالب تازه به روزم. اگر وقت داری بیا به وبلاگم

رستمیان128ساری

سلام برعموی عزیز: حجتان مقبول درگاه حضرت حق.

نوبخت

سلام . مخلص هر چی عموی با مرامه / من همین الان از کامنت دوستان متوجه شدم زیارت بودین / قبول باشه عمو جان / به امید خدا بزودی احرام دگر رو هم میبندین و هر چه بیشتر به یار نزدیک میشین [گل][گل][گل]

جمشيدي

درود " بنچـــــــــــاق " تهــــــديـــــــد شــــــــــــد !!!‌ نظر خود را بنويسيد ...

نوبخت

عمو جان قضیه چیه جدیدا" سوژه های جالبی بهتون سر میزنن !!!!!

نوبخت

سلام / خب دیگه حتما از دایره دوستان عمو خارج بودم که پیامی دریافت نکردم / اون باجناق ها احتمالا برای رمی جمرات تمرین میکردن که اونجا تیرشون خطا نره ، اون فحش ها هم واسه تمرین بود که زمان رمی جمرات اگه سنگ پیدا نشد بدل از سنگ زدن فحش بدن ، شما بد برداشت نکنین عمو جان

احمدی دفتریار

سلام وقت عالی بخیر جهت عرض ارادت خدمت رسیدیم

مینا

سلام من معتقدم وبلاگ نویسیت خیلی خوبه مطلب آخریت جالب بود بیا تو سایت من آدرستو برام بذار داشته باشم بهت هر روز سر بزنم مرسی