رضایت ولی قهری به نفع خودش!

این پرسش را همکار گرامی خانم رودابه ایرانی در کامنتهای پست قبلی مطرح کرده اند چون موضوعی متفاوت است در این پست گذاشته شد تا  همکارن پاسخ دهند:

به نظر شمااخذرضایت ازولی قهری درپرونده هایی که ولی قهری خودمتهم میباشدمثل موضوع دیه درتصادفات باتوجه به ماده72قانون آیین دادرسی کیفری از سوی سردفتر بدون اشکال است؟

 

«ماده72 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جانشین ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی است»
سؤال ـ آیا قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی هنوز به قوت خود باقیست یا اینکه دادگاه باید برای محجورین و صغار و اشخاص غیررشید تعیین قیم اتفاقی نماید؟ در این صورت هرگاه شکایت شاکی زیان‌دیده که محجور باشد چگونه باید رسیدگی شود.


نظریه شماره9131/7 ـ 4/12/1383


نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه


با تصویب قسمت اخیر ماده (1)72 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که جانشین ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب سال 1316 می‌باشد تعیین قیم اتفاقی منتفی است و در امور مالی تعیین قیم نباید بشود و ولی یا قیم دائم باید اقدام نمایند و مراد از تبصره ذیل ماده72 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری همین است، نه اینکه محجور در امور مالی بتواند شخصاً اقدام کند. بنابراین هرگاه شکایت کیفری متضمن امور مالی باشد و مجنی‌علیه (بزه دیده) محجور باشد باید ولی یا قیم دائم او اقدام نمایند.


پی نوشت :
1ـ ماده 72 قانون آیین‌‍‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
در مواردی که تعقیب امر جزائی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور (صغیر، غیررشید یا مجنون) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی‌علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود تا حضور و مداخله وی یا قیم یا نصب قیم همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده و یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می‌کند و یا خود امر جزائی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.
تبصره ـ درخصوص غیررشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذکور در این ماده لازم‌الرعایه است. (منبع) 

 

اگر فرصت شد پرسشهای دیگرمربوط به رضایت مطرح می شود!

و ببینید!

پاسخ همکار  عزیز آقای احمدلو:
در خصوص سوال خانم ایرانی ذکر چند نکته ضروری است
1 : مفاد ماده 72 ق.آ.ک قبل از انقلاب با اندکی تفاوت در ماده 36 قانون راجع به مجارات اسلامی و نیز در ماده واحده راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 1316 امده بود
2: ماده فوق الذکر از لحاظ حقوقی کاملا محل ایراد است و تاب تفاسیر متعددی را دارد که با روح حاکم بر اصول محاکمات کیفری متناقض است به عنوان نمونه تبصره ماده فوق الذکر سخن از دعاوی غیر مالی نموده است در حالی که در امور کیفری اصولا بحث از دعوی در معنای حقوقی ان موضوعا منتفی است چه برسد به مالی یا غیر مالی آن
3:طبق مواد یاد  شده در صورتی که ولی قهری طفلی خود مرتکب جرمی شده باشد که زیان دیده و مجنی علیه آن جرم صغیر و تحت ولایت وی قرار داشته باشد در این صورت الزاما می بایست برای تعقیب امر جزایی اقدام به تعیین قیم اتفاقی نمود  که به نظر می رسد صرفا در خصوص موضوع جرم متنازع فیه ولایت پدر از وی سلب می شود 4:  باید دقت کرد که موضوع تعیین قیم اتفاقی اصولا از وظایف مرجع تعقیب است و دفاتر اسناد رسمی ذاتا صلاحیت ورود در این موضوعات را ندارند و در صورتی که مرجع قضائی حین رسیدگی نسبت به نصب قیم اقدام نموده باشد سردفتر هم مکلف است برای تنظیم و ثبت سند رضایت امضا قیم اتفاقی را اخذ نماید در غیر اینصورت و در صورتی که مرجع قضائی در انجام وظیفه قانونی خود کوتاهی نموده باشد سردفتر میبایست به لحاظ عمومیت قواعد حاکم بر ولایت پدر نسبت به فرزند در قانون مدنی از خود ولی قهری رضایت اخذ نماید
5: متاسفانه در مرحله عمل مشاهده شده است عمل به ماده فوق الذکر در دادسراها مغفول مانده و رویه های متفاوتی در این گونه موارد مشاهده میشود
6: قبلا موضوع سوال حاضر در وبلاگ دفتر 23 خوی بنشانی بحث شده بود که توجه دوستان را آن نیز جلب میکنم
www.notary23.mihanblog.com/post/40
7: نظریات مشورتی زیر نیز در راستای مطالب معنونه قابل توجه میباشد:
سؤال
چنانچه قیم یا ولی صغیر در ارتکاب جرمی که مجنی علیه آن صغیر است مداخله داشته و یا در اخفای دلایل و مدارک جرم دخالت داشته باشد چگونه میتوان برای حفظ حقوق صغیر اقدام کرد؟ نظریه اداره حقوقی
در جایی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است و متضرر از جرم صغیر می باشد که باید قیم یا ولی او مبادرت به شکایت نماید و قیم یا ولی شخصاً در ارتکاب جرم یا اخفای ادله جرم دخالت داشته است در این صورت باید از ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب سال 1316 استفاده شده و برای صغیر قیم اتفاقی جهت اقدام به شکایت و طرح دعوی تعیین گردد.

سئوال
در صورتیکه در حادثه رانندگی عیال راننده بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی و سرعت زیاد بقتل برسد و فرزندان صغیر وی مجروح شوند در اینمورد!ه متهم ولی قهری صغار است تعیین قیم لازم است یا نه؟
نظریه اداره حقوقی
با توجه به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 34 ـ 12/9/63 ردیف 63 ـ 22 در قتل غیر عمد ناشی از رانندگی گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانوی او موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نخواهد بود، ولی در مواردیکه ولی یا قیم صغیر مرتکب جرم شده باشند برای حفظ حقوق صغیر طبق قسمت اخیر ماده واحده راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 26/2/1316 باید قیم اتفاقی تعیین گردد

 

/ 18 نظر / 226 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سردفتر امیدوار

باسلام مجددخدمت عموی عزیز صاحبخانه و " عموجون " مهمان . "عموجون " ! از اسم مستعار جنابعالی اصلا برنمی آد که سردفتر باشی بنابراین ابتدا ازخودت شروع کن و اسم مستعاری برگزین که سردفتر بودنت را تفهیم کند و سپس " منع رطب " کن . باعرض معذرت .

0081

سلام عمو جان خسته نباشيد در خصوص مورد سوال ظاهرا ابهامي وجود ندارد و پدر و جد پدري ولايتا و در عرض يكديگر و در غياب يكي از آنها ديگري ميتواند از طرف صغير رضايت دهد و تنها استثناء نصب قيم موقت از طرف دادگاه است كه اين وظيفه بعهده قيم منصوب است كه در اين صورت و بنظر بنده با وجود و حضور جد پدري انتخاب و نصب قيم موقتي از طرف دادگاه بدور از روح حاكم بر قواعد كلي حقوقي و ماده فوق است سربلند باشيم

احمدلو

سلام بر جناب 0081 در این صورت و در فرضی که جد پدری وجود ندارد و دادسرا یا دادگاه هم قیم اتفاقی تعیین ننموده است تکلیف چیست ؟

0081

سلام مجدد بر عموي عزيز و جناب احمد لو اصل بر ولايت پدر و جد پدري است و ماده 72خلاف اصل و استثناء بر آن است بنظر ميرسد عمدي بودن و قائل شدن به عنصر معنوي و يا رواني جرم در قصد موضعين در ماده مذكور مستتر است و روح حاكم بر آن است و در مورد سوال خانم ايراني تصادفات رانندگي كه عموما عنصر معنوي جرم مفقود فرض ميشود ميتوان قائل به اين امر شد در اين موارد ولي قصد و عمدي در تضرر به مولي عليه خود ندارد تا اقدامات تاميني ماده 72 اعمال شود و اين نظر در قواعد و قوانين كيفري كه تفسير مضيق را ميطلبد شايد سازگار تر باشد صرفنظر از اعمال تفاسير و نظرات شخصي كه ميتوانند از ذهن هر شخص حقوق خواني چون بنده تراوش كند اگر دادگاه به وظيفه قانوني خود در ماده مار الذكر عمل نكند ميتوان ولايت پدر را در اين مورد ساقط نشده فرض نمود و بنوعي استصحاب بر بقا ولايت نمود سربلند باشيم

سردفتر امیدوار

باسلام وعرض تبریک عید نیمه شعبان خدمت عموی عزیز. نکته ای رادرخصوص تبصره ماده 72 ق.آ.د. کیفری که ذکرکرده اید لازم دیدم بعرض برسانم وآن اینکه : غیررشید (مذکور در تبصره ) در دعاوی غیر مالی مشکلی ندارد و مشکل وی در دعاوی مالی است که نیاز به دخالت ولی یاقیم دارد بنابراین ذکر " دعاوی غیرمالی " ناشی از اشتباه در نوشتن متن ماده (از ابتدا در روزنامه رسمی و (سپس تا ثریا!! ) و متون فعلی میباشد. البته این نکته را در کتاب آئین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران ) دیدم .

رودابه ایرانی

سلام. ازلطف وعنایت شما ودوستان دیگر سپاسگزارم.خودم هم نظر باآقای احمدلو هستم وبه نظرم استعلام از مرجع قضایی مربوطه در خصوص نصب قیم اتفاقی ضروری است.

سردفتر امیدوار

سلام .عموجان تشریف ندارید؟ انشا اله که خوب وسلامتید.

دفتريار

سلام به بهانه دلتنگي . و احوال پرسي با عمو جون و عرض تبريك بمناسبت ايام شعبانيه وميلاد باسعادت حضرت بَقِیَّةِ اللهِ اعظم عَجَّ ؛ کدام گوشه ی دنیا نهفته روی چو ماهت اله من ز که پرسم نشان یوسف چاهت چقدر ناز غزل را کشیده ام که سراید تمام سوز دلم را ز دوردست نگاهت به کوچه های عبورت چقدر اب بپاشیم یواشکی من و این چشم های مانده به راهت هنوز می رسد از لا به لای این همه تقویم صدای ندبه و زاری ز جمعه های پگاهت چه قصه ها که شنیدم ز کودکی ز ظهورت نیامدی و شدم خود چه قصه گوی پر اهت چقدر هلهله دارد طنین سبز طلوعت چقدر همهمه دارد گدای این همه جاهت چگونه جان بسپارم به پای سرخ ظهورت به وقت گفتن این شعر و یا رکاب سپاهت شکسته بال عروجم ز تیرهای معاصی خدا کند که نیفتم ز دیدگان سیاهت تمام شهر و محل را سپرده ام که بگویند به هر کجا که تو هستی خدا به پشت و پناهت دعاترین دعاها همین دعای نگار است امان بده که بمیرم به پای بقیت الاهت

عمو جون

سلام خان عمو!این آقای امیدوار که البته بنده هم نمیدانم در کسوت سردفتری هستند یا خیرهم به شما تنه زده اند هم بنده؛در هر حال انتظار این لحن را از ایشان نداشتم اینکه من و همکاران مهمان تو میشویم ایجاد دوستی و البته آسیب شناسی دفاتر و همفکری در اصلاح است پاسخت به پیشنهادم زیبنده نبود و اظهار نطرت ذیل نظر آقا یا خانم امیدوار نبز؛بهر حال شاید بهتر بود به آنچه در معرفی وبلاگ آورده ای دقت میکردم.بله ؛ بنده حدود 18 سال است سردفنر هستم و مخلص همه سردفتران از جمله امیدوار به شرط سردفتر بودن،چشم؛ من هم سعی میکنم اسم بهتری انتخاب کنم،و ..امیدوار جان بهتر بود به مغز پیام توجه میکردی تا به گوینده!به فرض سردفتر نباشم انصافا این اسمی را که بعضی از همکاران برای خود انتخاب میکنند شایسته می دانی؟

مرتضی

سلام . اقدام فوری فوری !!! لطفا همین امروز یعنی 2/5/90 تا قبل ازساعت 1 بعدازظهرتمام همکاران تهرانی به وبلاگ بنده مراجعه نمایند . متشکرم