آش کشک خاله!

چنانچه در پست قبلی به نقل از بنچاق آمده است ، مدیر کل محترم  دادگستری استان خراسان رضوی با عنایت به این موضوع مهم اقدام به صدور بخشنامه ای نموده که باعث اعتبار دادن به اسناد رسمی برای جلوگیری از معضلات حقوقی و معاملات اشخاص شده است لذا دنبال قوانینی می گشتم که به نوعی در آنها صریحا یا تلویحا به اسناد عادی اعتبار داده اند و این اعتبار دادن وبال گردن همان اصحاب سند و ادارات وسازمان ثبت و خصوصا مراجع قضایی گردیده است یاد پیش نویس لایحه مالیات برارزش افزوده افتادم جستجو نمودم متن زیر را یافتم نمیدانم این متن نهایی است یا تغییراتی در آن داده شده و وضعیت تصویب و تایید آن چگونه می باشد همکارانی که اطلاع بیشتر دارند کمک کنند به هر حال در مواد این پیش نویس مواردی را دیدم و هزار کرور خدا را شکر نمودم که از عمر سردفتریم یک چوب دست بیش نمانده و آفتابش لب بام است عموی جوش جوشی را -که همین حالا هم معده اش چون باتری ماشین سرشار از اسید سولفوریک و کلریدریک و نتیریک وسیتریک و هرچه ایک دیگر که تصور کنید می باشد- توان اجرای این مواد نخواهد بود.  پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده                                   نسخه : ۰۴/ تاریخ: ۲۳/۰۶/۱۳۹۳

فصل اول ـ کلیات وتعاریف

ماده ۱۲ ـ سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم و به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره
مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود. 

(توضیح عمو- واما سازمان ثبت صورتحساب را 25این ماه تا 25 ماه بعد می خواهد واین امر باعث مغایرت حسابها می شود و بایستی برای هرسازمانی آماری با دوره های زمانی مختلف تهیه کرد )

فصل دوم ـ معافیت ها

فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

ماده ۱۶ ـ مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد ویا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات، ارزش روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

(توضیح عمو- مدتی گذشته - تا ده سال بایستی دفاتر را نگهداری کرد- و بازرسین دارایی می آیند قطعا صورتحسابهای دفترخانه را که مطابق فرم ونمونه های تصویبی ایشان است نخواهند پذیرفت-  حالا بایستی مالیات به ارزش روز خدمات بپردازی تا تو باشی که سردفتر نشی)

فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث

ماده ۲۱ ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالاها و ارائه خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که مؤدیان به موجب مقررات از سامانه های فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) استفاده می کنند، خروجی های چاپی سامانه های مذکور و همچنین خروجی الکترونیکی یا اطلاعات مندرج در آن حسب نظر سازمان، جایگزین صورتحساب خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اعلام خواهد شد.

ماده ۲۲ ـ مؤدیان موضوع این قانون مکلفند حسب مورد، دفاتر قانونی و اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی) را مطابق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم برای تعیین مأخذ مشمول مالیات خود تنظیم و نگهداری نمایند و همچنین از صورتحساب
ها، فرمها، سامانه‌های مکانیزه فروش و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که
توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود استفاده نمایند. دفاتر و اسناد و
مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در
صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

(توضیح عمو- عمو و خاله ی عزیزی که تو باشی به حرف آن پیر دیر گوش نکردی - آنجا که گفت سرابی فریبنده است این سردفتری- و ابلاغ گرفتی و خوشحال وشاد وخندان آمدی و خوش آمدی. عمو وخاله جان تو سندی می نویسی و گواهی امضا وبرابربا اصلی انجام می دهی دفتر دستکی و سامانه ای داری که سازمان ثبت برای تو پیش بینی کرده و فیشی آ چهار که برای این چندرغاز حق الخون الجیگر که می گیری چاپ می شود و فرم آن هم دست تو نیست واما نظام مالیاتی هم قانون خودش را دارد او این ها را ازتو نمی پذیرد که صورتحساب و دفتر و دستک فرم کار خود را می خواهد که تو نداری واگر بخواهی تهیه کنی یا نمی توانی یا بایستی چند نفری برای تهیه آن فرمها و نوشتن آن دفتر ودستک استخدام کنی که کارآفرینی است وثواب اخروی هم دارد ... نه نرو عمو وخاله جان بشین یک چای دیگر نوش جان کن تا برات بگم باقیش را هم.) 

فصل پنجم ‌ـ ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده،
وظایف و اختیارات آن

فصل ششم ـ مالیات سبز

فصل هفتم ـ مالیات کالاها و خدمات خاص

ماده ۵۲ ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری، اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می‌شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا پنج سال به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تقلیل می یابد.

(توضیح عمو- تو هی مکلف می شوی و زمانی برای این تکلیف تو که شغلی داری که از بودجه دولت استفاده نمی کنی درصدی از درآمد آن تکلیف بعنوان مزد داده می شد آن مزد را لولو برد بعدش جریمه نپرداختن مالیات و تاخیر  آن وعدم ارسال آمار هم اضافه شد هیچ نگفتی بعدش دیدی ای دل غافل که اصل اسناد خودرو هم دارد می رود حاضر شدی چیزی هم بدهی ومرارت ها کشیدی و خیانتها کردند برخی که از آنها انتظار نمی رفت با قبول برگ سبز )

ماده ۵۳ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح،
هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، قبض پرداخت مالیات نقل و انتقال
موضوع این ماده را طبق فهرست موضوع تبصره ۵ این ماده که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، ‌از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

الف ـ شناسه قبض، شناسه پرداخت، کد رهگیری، مبلغ پرداختی، تاریخ پرداخت مالیات؛

ب ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم،‌ تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛

ج ـ نام متعاملین، کد پستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین.

دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نماید.

(توضیح عمو- تو مکلفی والبته به این تکلیف افتخار می کنی اما قبوض تو شناسه پرداخت و شاسه قبض و کد رهگیری ندارد دو سه سالی باید سرخود به دیوار بکوبی تاشاید کانونی و سازمانی درد تو را بفهمد و چون بابا کوهی دعا کند برایت که درد تو درمان شود و توافقی با وزارت دارایی که برای مدتی آن فیشآ چهار را قبول کنندو مدتی بگذرد و تو غافل شوی و یکهو ببینی که خانه بر سرت خراب شده و آن توافق برای همان سال بوده و تمدید نشده و ... و هکذا آمار که سامانه فرم دیگر می دهد و آنها جور دیگر می خواهند و التماس ها کنی تا یکی شود)

تبصره ۱ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.

تبصره ۲ ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره‌ (۱) و صدر این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:

الف ـ در صورتی که مالیات متعلق پرداخت نگردد و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت اصل مالیات و یا ما به التفاوت موارد مذکور، ‌مشمول جریمه‌ای به نرخ بیست درصد (۲۰%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود.
ضمناً تأخیر در پرداخت مالیات، موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (۲%) مالیات
پرداخت نشده در ماه خواهد شد. جرایم مذکور غیر قابل بخشودگی است.

ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)، ‌(ب) و (ج) این ماده ‌در سند تنظیمی و نیز عدم ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع این ماده
در موعد مقرر قانونی، ‌تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط با متخلفین برخورد خواهد شد.

(توضیح عمو- آخ از جرائم نگو که دلم کبابه ببینید اگر دفتر ودستک و صورتحسابها و آمار تان رد شود - که می شود- مشمول تخلف انتظامی می شوید که البته جای نگرانی نیست چون عمویی و خاله ای که تو باشی مطابق قونین و مقررات با تو برخورد خواهدشد تا تو باشی که سردفتر نشی) 

تبصره ۳ ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی)به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره ۴ ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط، طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، ‌قابل استرداد به معامل یا موکل حسب مورد خواهد بود.

تبصره ۷ ـ ثبت نقل و انتقال انواع خودروها در سوابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال خواهد بود.

(توضیح عمو- به به آب آمد چرب تر از روغن همین مانده بود که از تعویض پلاک بعنوان ثبت نقل ونتقال یاد شود و آنها مالیات بگیرند و پلاک عوض کنند حالا اصحاب سند برای ثبت رسمی معامله خود به دفترخانه مراجعه می کنند ذیل سند رسمی مبلغ مالیات نقل وانتقال قید شده است داد و فریادها برخیزد و گرد و خاکها بلند شود که مالیات نقل و انتقال را در تعویض پلاک گرفته اند دوباره چرا؟ و تو که طبق قانون مکلفی که حین تنظیم سند بگیری چاره ای نداری که قید تنظیم آن سند بزنی و عطایش را به لقایش ببخشی و چنین شود که آن چند سندی هم که به اعتبار سند رسمی بیایند، نیایندو ...)

(اینجاست که تعویض پلاک در عرض سند رسمی قرار گرفته است وبجد باید از مجلس خواست اصلاح شود) 

فصل هشتم ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات

فصل نهم ـ جرایم مالیاتی

ماده ۶۰ ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون در موارد ذیل علاوه بر پرداخت مالیات، مشمول جرایم به شرح زیر خواهند بود:

۱- عدم ثبت نام در مهلت مقرر، معادل ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال یا بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق، برای هر دوره مالیاتی قبل از دوره ثبت نام یا شناسایی، هر کدام که بیشتر باشد؛

۲ـ عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر، معادل ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال یا بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق، برای هر دوره مالیاتی، هر کدام که بیشتر باشد؛

۳ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک در هر مورد ، معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق؛

۴ـ عدم صدور صورتحساب، معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق عرضه کالا یا ارائه خدمات فاقد صورتحساب؛

۵ـ عدم درج شماره اقتصادی خود یاخریدار (فعالان اقتصادی) در صورتحساب، معادل
ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق همان صورتحساب،

۶ـ صدور و یا استناد به صورتحساب معامله غیر واقعی، معادل صد درصد (۱۰۰%) مالیات متعلق همان صورتحساب؛

۷-....

(توضیح عمو- برگردید همین سال گذشته را یک چرتکه بیندازید ببینید طبق این مواد چند باید بپردازید بند 3 و4 و 5 قطعا شامل حال شما عزیزان خواهد شد و بند 6 هم یحتمل چون معامله سند قطعی غیرمنقول را به قیمت غیرواقعی ان ثبت کرده ای!!)

فصل دهم ـ سایر مقررات

ماده ۶۳ ـ سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت.

(توضیح عمو- مهر عیال را همین امروز بپردازید که سازمان مالیاتی حق تقدم بر همه خواهد داشت)

ماده ۶۹ ـ مواد به شرح ذیل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، حسب مورد الحاق یا اصلاح می‌گردد:

الف ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل پنج در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها.

تبصره ۱- عوارض بند (الف) در مورد خودروهای با عمر بیش از پنج سال (به استثنای خودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن کامل هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد.

تبصره ۲- دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند در مورد خودرو، گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل را دریافت و سپس نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند.

(توضیح عمو- بازهم دفاتر اسناد رسمی ونیروی انتظامی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند ... یعنی که آنها هم سند تنظیم می کنند ... )

تبصره۳- ...

(شماره کامنت ها دیده نمی شود کلیک کنیک و کامنت ها را هم ببینید)

 

/ 1 نظر / 162 بازدید
من،شاید یک سردفتر

سلام بر عموی عزیز همیشه در صحنه ی شکرکلام . عجب ابتکار زیبایی و عجب تحلیلهای بیست عمویی! مصداق همان"میان گریه می خندم "شد ،این پست زیبایتان .خوشا به سعادتتان که یک چوب دیت بیشتر از عمر سردفتریتان نمانده .چوب دست شما که رد شود نمیدانم این عمونویسهای امید بخش و سحرانگیز را از کجا گیر بیاوریم !خداقوت عمو جان.