وکالتنامه های خارجی!

یک خبر:

اداره سجلات واحوال شخصیه طی شماره 1298008- 30/3/90 خواسته است که وکالتنامه های تنظیم شده در  خارج از کشور  را پس از تصدیق آن اداره و یا دفاتر استانی وزارت امور خارج بپذیرند واگر تردیدی در صحت صدور و اصالت یا اعتبار آنها باشد مراتب را با ارسال اصل و یا تصویر  استعلام نمایند.

چند پرسش:

آیا قید شماره پایان خدمت و معافیت و.. در اسناد تنظیمی الزامی است؟

نظرتان در مورد  تبصره 2 و 7 تعرفه جدید چیست؟

متنی که در پایان روز در ذیل آخرین سند تنظیمی می نویسید چیست؟ وآنر ا با چه رنگی می نویسید؟ مشکی یا سرخ؟

آیا برای تنظیم سند بعدی با وجود سند مالکیت نیاز به بنچاق سند ابتیاعی قبلی می باشد؟

اگر هست برای چه نوع اسنادی نیاز هست؟ اسناد قطعی؟ وکالت فروش؟ و...

آیا پس از تنظیم وکالتنامه کلی فروش و اجاره و... نسبت به یک پلاک ثبتی روی بنچاق آن می نویسید که نسبت به این پلاک ثبتی  وکالتنامه ... تنظیم شد! ؟

واما پاسخ عمو میرزابنویس عزیز:

سلام عمو بازهم با تاخیر آمدی ولی با کلی سئوال
1-اخذ وضعیت خدمتی در وکالت لازم نیست ولی برای حفظ حقوق وکیل بیچاره اگر اخذ و شماره ان قید شود کار را در مراجعات بعدی تسهیل میکند
3-در خصوص متنی که در دفتر در روزهای عدم ثبت یا .. نوشته میشود اولا"طبق ماده 3 آئین نامه مصوب 1317 وقتی دفتر به پایان میرسد باید توسط سردفتر و دفتریار صورتجلسه شود که این دفتر که جلد .. است در فلان صفحه دوبل و از تاریخ .... از سند شماره ...شروع و در تاریخ ... به سند ...ختم گردیده و به امضای سردفتر و دفتریار امضا میگردد
ثانیا"طبق بند 149 مجموعه بخشنامه های ثبتی سران دفاتر باید هرروزی سندی ثبت نکرده اند در آخر وقت همان روز باید مراتب را دردفتر قید و امضا نمایند و متن عرفی آن این است که در مورخه ... واقعه ای (یاسندی) در این دفتر ثبت نگردید .امضا سردفتر امضا دفتریار ... نوع رنگ تکلیف نیست ولی رنگ قرمز مشخص تر است در خصوص بستن روزانه دفتر هیچ تکلیف قانونی ندیده ام وعرفی است و مفسده ای هم ندارد متن ان این است آخرین ثبت مورخ ..... این دفتر شماره ..... میباشد ....... نوشتن این متن تنها شما را در مقابل مشتریان بعد از وقت اداری و رودربایسی مصون مینماید والا خاصیت دیگری جز زیبا کردن دفتر و خروج آن از یکرنگی ندارد...
4-عموجان در تهران نمیدانم بر چه اساسی سران محترم دفاتر از سکوت دستور ذیل ماده 104 آئین نامه ثبت نسبت به درج مشخصات متعامل اقدام نمینمایند و سردفتر بعدی را محتاج به بنچاق میکنند در سایر استانها مشخصات متعامل معمولا در سند مالکیت موجود و نسبت خریداری روشن است و نیازی به بنچاق نیست و نوع معامله نیز در سند معلوم و در موارد قطعی نیاز به احراز شرط نیست ولی اگر سندی حاوی مشخصات نباشد استعلام ثبتی ولو مطابقت دفتر املاک را هم داشته باشد برای ثبت سند کافی نیست و بنچاق باید رویت شود و بعد از انتقال هم نیازی به ممهور کردن آن نیست 5-نیازی به مهر کردن نیست و یا حداقل تکلیفی نیست ..
2-1-در خصوص تبصره 2 تعرفه جدید باید عرض کنم صرفنظر از اینکه ممکن است اشتباه تایپی باشد ولی با توجه به بارحقوقی عامی که واژه "متعهد" دارد و کلمه "باشند" در این جمله و با عنایت به اینکه تبصره در انتهای جداول نشان از شمول کلیه بندهای تعرفه نسبت به تبصره را دارد لذا کلیه اسناد را شامل میگردد و مالی و غیرمالی هم ندارد و مراد طرفین سند است
2-2- تبصره 7 هم گرچه با زرنگی متصدیان تکلیف نکرده است و از فعل مضارع استفاده کرده ولی من باب احتیاط از یک دستگاه پوز بانک ملی یا هربانک دیگر فعلا استفاده شود تا این تبصره باطل گردد زیرا ما نمیتوانیم به ادعای مغایرت قسمتی از بخشنامه را اجرا نکنیم درغیراینصورت سنگ روی سنگ بند نمیشود ...
ضمنا بر خلاف همکار اراکی حقیر اعتقاد به اینکه مصداق تبصره 7 همان پوز متصل به دستگاه است ندارم زیرا چنین صراحتی در تبصره نیست و pos مخفف و معنای همان "سیستم پرداخت الکترونیکی" است و واجد وصف شبکه بانکی هم هست و مستقر در دفتر هم میباشد   

 

 

 

/ 16 نظر / 103 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سیاوش چشم پیام

1.نه اما اگر قید شود سردفتر بعدی نیازی به اخذ گواهی پایان خدمت از مشتری ندارد. 2.دو که فرقی نکرده جز قیمتش و هفت هم من اعمال نمیکنم چون مالیات و هزار کوفت دیگه کم میشه!!! 3.اصولا متن رو روزی که سند ثبت نکردیم مینویسیم و اولین باره که میشنوم بعد از ثبت آخرین سند باید چیزی نوشته بشه!! 4.نه 5.مگه کسی نوشته؟من یکبار اوایل کار روی بنچاق قبلی ملک مهر منتقل شد زدم تا دو روز حوابم نمیبرد!!!

رزگار

برنامه اکسل برای محاسبه حق التحریر روی وبلاگ بنده قرار لطفاَ دانلود کنید و در صورت مشاهده اشکال اطلاع دهید

سردفتر امیدوار

باسلام وآرزوی قبولی طاعات عموی عزیز. من ازاول تاحالا ننوشتم که امروز سندی تنظیم نشد و یا اینکه امروز چندتا تنظیم شد چون اگر چنین چیزی لازم باشه ژس تمام روزهای تعطیل هم باید دفتر را پر کنیم که امروز هم ازاون روزهاست ! هیچ سندی ننوشتیم . و اما گرفتن بنچاق برای خودمان خوب ومفیده بااین توضیح که اگر طرف را کاملا میشناسیم و در ستون انتقالات مشخصات کامل قید شده که نیازی نیست ( بقول یه نماینده مجلس !!!!: بنچاق بی مصرفه ) ولی اگر مطمئن نیستیم بگیریم بهتره چون بارها افرادی ازیک حانواده دیده ام که اسمشان یکیه مثلا : هردو محمد و فامیل ونام پدر یکیه . و اگر تشابه اسمی باشه دچار مشکلی نمیشیم .

میرزا بنویس

سلام عمو بازهم با تاخیر آمدی ولی با کلی سئوال 1-اخذ وضعیت خدمتی در وکالت لازم نیست ولی برای حفظ حقوق وکیل بیچاره اگر اخذ و شماره ان قید شود کار را در مراجعات بعدی تسهیل میکند 3-در خصوص متنی که در دفتر در روزهای عدم ثبت یا .. نوشته میشود اولا"طبق ماده 3 آئین نامه مصوب 1317 وقتی دفتر به پایان میرسد باید توسط سردفتر و دفتریار صورتجلسه شود که این دفتر که جلد .. است در فلان صفحه دوبل و از تاریخ .... از سند شماره ...شروع و در تاریخ ... به سند ...ختم گردیده و به امضای سردفتر و دفتریار امضا میگردد ثانیا"طبق بند 149 مجموعه بخشنامه های ثبتی سران دفاتر باید هرروزی سندی ثبت نکرده اند در آخر وقت همان روز باید مراتب را دردفتر قید و امضا نمایند و متن عرفی آن این است که در مورخه ... واقعه ای (یاسندی) در این دفتر ثبت نگردید .امضا سردفتر امضا دفتریار ... نوع رنگ تکلیف نیست ولی رنگ قرمز مشخص تر است

میرزا بنویس

ادامه .... در خصوص بستن روزانه دفتر هیچ تکلیف قانونی ندیده ام وعرفی است و مفسده ای هم ندارد متن ان این است آخرین ثبت مورخ ..... این دفتر شماره ..... میباشد ....... نوشتن این متن تنها شما را در مقابل مشتریان بعد از وقت اداری و رودربایسی مصون مینماید والا خاصیت دیگری جز زیبا کردن دفتر و خروج آن از یکرنگی ندارد... 4-عموجان در تهران نمیدانم بر چه اساسی سران محترم دفاتر از سکوت دستور ذیل ماده 104 آئین نامه ثبت نسبت به درج مشخصات متعامل اقدام نمینمایند و سردفتر بعدی را محتاج به بنچاق میکنند در سایر استانها مشخصات متعامل معمولا در سند مالکیت موجود و نسبت خریداری روشن است و نیازی به بنچاق نیست و نوع معامله نیز در سند معلوم و در موارد قطعی نیاز به احراز شرط نیست ولی اگر سندی حاوی مشخصات نباشد استعلام ثبتی ولو مطابقت دفتر املاک را هم داشته باشد برای ثبت سند کافی نیست و بنچاق باید رویت شود و بعد از انتقال هم نیازی به ممهور کردن آن نیست

میرزا بنویس

ادامه .... 5-نیازی به مهر کردن نیست و یا حداقل تکلیفی نیست .. 2-1-در خصوص تبصره 2 تعرفه جدید باید عرض کنم صرفنظر از اینکه ممکن است اشتباه تایپی باشد ولی با توجه به بارحقوقی عامی که واژه "متعهد" دارد و کلمه "باشند" در این جمله و با عنایت به اینکه تبصره در انتهای جداول نشان از شمول کلیه بندهای تعرفه نسبت به تبصره را دارد لذا کلیه اسناد را شامل میگردد و مالی و غیرمالی هم ندارد و مراد طرفین سند است 2-2- تبصره 7 هم گرچه با زرنگی متصدیان تکلیف نکرده است و از فعل مضارع استفاده کرده ولی من باب احتیاط از یک دستگاه پوز بانک ملی یا هربانک دیگر فعلا استفاده شود تا این تبصره باطل گردد زیرا ما نمیتوانیم به ادعای مغایرت قسمتی از بخشنامه را اجرا نکنیم درغیراینصورت سنگ روی سنگ بند نمیشود ... ضمنا بر خلاف همکار اراکی حقیر اعتقاد به اینکه مصداق تبصره 7 همان پوز متصل به دستگاه است ندارم زیرا چنین صراحتی در تبصره نیست و pos مخفف و معنای همان "سیستم پرداخت الکترونیکی" است و واجد وصف شبکه بانکی هم هست و مستقر در دفتر هم میباشد

رویا

عمو بخشنامه برای گرفتن بنچاق یه بحثه ولی اینکه توی بنچاق گاهی اوقات شرط و شروطی داره که توی ستون نقل و انتقالات قید نمی شه یه بحث مهمتره. من از این باب دوم به نظرم لازم باشه ما بنجاق رو هم رویت کنیم. من خودم چند وقت پیش مراجعه کننده ای داشتم که برای مشورت اومده بود و ملکش به فروش رسیده بود ولی حق انتفاع را در بنچاق برای او محفوظ نگه داشته بودند و خریدار هم به بعدی منتقل کرده بود منتها بدون این شرط. و در نتیجه خریدار دوم برای پیرزن فروشنده که حق انتفاع را هم داشت شکایت برای تصرف کرده بود که من با رویت بنچاق قبلی تونستم بفهمم که قضیه از چه قراره ولی بنچاق دست فروشنده ی اول بود و برای همین در نقل وانتقال بعدی طبق سند مالکیت بدون مانعی و حفظ انتفاعی برای او انجام گرفته بود که مسلمن بخاطر عدم رویت بنچاق این امر اتفاق افتاده و نمی دونم اون دفتر تنظیم کننده سند دوم چقدر در این ماجرا مقصر شناخته خواهد شد. با تمام این حرفا بازم نیازی به رویت بنچاق نیست؟

میرزا بنویس

سلام همکار گرامی رویای عزیز اگر سندی شرطی باشد یا صلح عمری یا خیاری سردفتر مکلف است در ستون نقل و انتقالات قید نماید لذا اگر سند مالکیت حکایتی از شرطی بودن نداشته باشد سردفتر لاحق هیچ مسئولیتی ندارد ضمن اینکه ماده 22 قانون ثبت ناظر به سند مالکیت است نه بنچاق بنابراین نباید مسئولیت بی تفاوتی و عدم شفاف سازی یک همکار به عهده سایر همکاران گذاشته شود وبرای خودمان تکلیف ایجاد نمائیم

رویا

سلام همکار عزیزم جناب میرزا بنویس. درست می فرمایید ولی من در این مدت قلیل توفیق همکاری با شما که داشته ام برام محرز شده که دیر بجنبی نکبت گریبانگیر میشه بی هیچ مستند و بی هیچ قانون و مقرراتی. من باب محکم کاری و اینکه از اینگونه موارد زیاد دیده ام گفتم. ولی خب امر امر شماست و به قول شما نباید ایجاد تکلیف زائد کرد

0081

سلام بر عموی عزیز با نظر جناب میرزابنویس کاملا موافقم نظرات ایشان کاملا قانونی و منطقی ایست و بنده نیز اینچنین عمل میکنم