کلبه ی عمو

در کلبه ی ما رونق اگر نیست صفا هست...

چند پرسش در خصوص شراکت!
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٩  کلمات کلیدی: پرسش های شراکت

شراکت نامه:  دویا چند نفر تصمیم به راه انداختن شغلی به اشتراک دارند واز سردفتر تقاضای تنظیم یک فقره قرارداد شراکت نامه می نمایند چند پرسش در این خصوص مطرح است که در این پست بعرض می رسد البته درخواست تنظیم شراکت نامه بعضا  واقعی است وطرفین حقیقتا شریک بوده ویا قصد شراکت دارند ولی در برخی مواقع متقاضی تنظیم شراکت نامه شریکی ندارد ولی برای کاهش مالیات شغلی بصورت صوری با شخصی که به وی اعتماد دارد ومعمولا از بستگانش می باشد قرارداد شراکت تنظیم می کند ودرمواردی هم دیده شده که شخصی هم برای کاهش مالیات شغلی وهم برای اینکه کارگر موسسه خود را بیمه نکند واز مقررات قانون کار فرار کند اقدام به تنظیم شراکت نامه با کارگرخود می کند

در آخر پرسشها متنی بعنوان شراکت نامه آمده که بنا به درخواست احسان عزیز آورده شد آنرا هم ببیند اگر اشکال دارد تذکر دهید

 واما پرسشها: