کلبه ی عمو

در کلبه ی ما رونق اگر نیست صفا هست...

چطور سردفتر اسناد رسمی بشم؟!
ساعت ٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٠  کلمات کلیدی: پرسش متفرقه

برخی همکاران با بنده ارتباط ایمیلی دارند ودر آنجا دور از فضای عمومی وچشم اغیار داستانها ومسائل شخصی و طنز ومطایبه و پرسشهای خود را مطرح می کنند در حد بضاعت پاسخ می دهم برخی از آن پرسشها ذیلا ذکر می گردد تا نظر همکاران را هم داشته باشیم و هر ازگاهی سری به آمار وبلاگ می زنم ببینم چه کسانی وچگونه به اینجا رسیده اند برخی همکاران از وبلاگها وسایتهای خود می آیند که قدمشان به روی هر دو چشم وبعضی هموطنان با طرح پرسشهائی در گوگل وسایر موتورهای جستجو والبته به پاسخی دست نمی یابند درهمین جا از آنها که برای یافتن پاسخ پرسشهای خود ناخواسته به این وبلاگ می رسند پوزش می طلبم واما دربین پرسشهای مطرح شده یکی را پاسخ می دهم پرسش این بود " چطور سردفتر اسناد رسمی بشم؟" واما پاسخ " کاری نداره عموجان فردا صبح که ننه ات صدات می زنه و می گه پاشو از نونوائی سرکوچه دو تا نون سنگک بگیر وبیار بگو نیتونم! چون مجددا صدایت کرد از خانه قهر می کنی ویکراست میری و می شی سردفتر"

واما پرسشهای دیگر:

1-نظرتان در مورد این جمله که ایمیلی رسیده چیست که گفته شده در وکالتهای تعویض پلاک قید شود: این وکالتنامه موجب تغییر مالکیت نمی شود لذا احتمال نقل و انتقال بدون تنظیم سند رسمی که وفق ماده 29 قانون اخذ جریمه های مربوط به امور حمل ونقل اجباری است منتفی می گردد"

2-قولنامه ای نوشته شده است ذیل قولنامه سه نفر شادهد امضا کرده اند اختلافی پیش آمده وبه دادگاه مراجعه کرده اند حکمی صادر شده اعتراض کرده اند به تجدید نظر رفته چون ذیل قولنامه فراموش کرده اند تاریخ بزنند لذا ذینفع از دفترخانه تقاضا دارد شهادتنامه ای تنظیم شود و آن سه شاهد شهادت دهند که تاریخ قولنامه چه تاریخی بوده و می خواهد به دادگاه تجدید نظر ارائه دهد آیا تنظیم ای نشهادت نامه نسبت به قولنامه فروش ملک بدون اشکال است؟

3-در موقع ثبت سند اجاره اوقافی و انتقال قطعی اعیان ساخته شده روی آن عرصه ابتدا سند اجاره ی عرصه راثبت دفتر می کنید یا سند انتقال اعیان را؟

4-سرقفلی مغازه ای واگذارمی شود می خواهیم سند صلح سرقفلی ونیز سند اجاره تنظیم کنیم ابتدا کدام یک بایستی ثبت دفتر گردد؟

5-اگر در انتقال سند آپارتمان بنویسم حدود ومشخصات ومنضمات ومتعلقات ومشاعات ومشترکات طبق سند مالکیت مربوطه وقانون تملک آپارتمانها وآئین نامه اجرائی آن است وصحبت از پارکینگ وانباری که در سند قید شده است نکنیم آیا این سند ناقص نیست؟ و پارکینگ وانباری جزو مورد معامله هست یا خیر؟ یا بایستی حتما به وجود آنها اشاره شود؟

6-خانه ای استعلام شده دارائی در پاسخ ذیل استعلام نوشته "این گواهی فاقد ارزش تجاری وسرقفلی است وسردفتر مکلف است این موضوع را در سند قید نماید" آیا به این جمله توجه می کنید یا خیر؟ آیا درسند قید می کنید یا خیر؟ و آیا ضرری بحال خریدار ندارد؟

7-مغازه ای استعلام شده دارائی در پاسخ ذیل استعلام نوشته "این گواهی فاقد ارزش تجاری وسرقفلی است وسردفتر مکلف است این موضوع را در سند قید نماید" آیا به این جمله توجه می کنید یا خیر؟ آیا درسند قید می کنید یا خیر؟ و آیا ضرری بحال خریدار ندارد؟ اگر نامه را به دارائی عودت دادید و آن جمله را برداشتند آیا لازم است وجود سرقفلی و ارزش تجاری در سند قید شود یا خیر؟

8-اگر در سند مالکیت نوع ملک خانه است  ولی شهرداری یا دارائی یا مرجعی دیگر در پاسخ اشاره کند که آن ملک خانه ومغازه است نوع ملک را در سند انتقال چه می نویسید؟ و آیا ابتدا نیاز به اصلاح نوع ملک در سند مالکیت هست یاخیر؟

9-برای تنظیم سند موتورسیکلت چه مدارکی مورد نیاز است؟ اصل سند- شناسنامه سبزرنگ – تاییدیه نقل وانتقال – بیمه نامه ؟–وآیا مالیات نقل وانتقال دارد یانه؟!

10- برای انتقال سند لودر و مشابه ـن چه مدارکی لازم است سند گمرکی؟ یا سند شرکت سازنده داخلی ؟ یا دفترچه هائی که از طرف شرکتهای سازنده صادر شودکفایت می کند؟ ...

11-برای تنظیم سند تراکتورهای کشاورزی چه مدارکی لازم است؟ آیا نیاز به استعلام ازبنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی  یا مرجع جایگزین آن یا جهاد کشاورزی می باشد یاخیر؟

12- وراث متوفائی به احد از ورثه وکالت برای فروش سهم الارث خود از ششدانگ یک باب خانه داده اند و آن وکیل کلیه اختیارات خود مندرج در آن وکالتنامه را به شخص ثالثی واگذار نموده است آیا آن شخص ثالث می تواند ششدانگ خانه مزبور را انتقال دهد ؟ حتی سهم آن وارثی را که ابتدا وکیل سایرین شده است؟