کلبه ی عمو

در کلبه ی ما رونق اگر نیست صفا هست...

بازپرداخت وامی دیگر با وکالت
ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱٢  کلمات کلیدی:

 

باعرض سلامی خدمت همکاری متواضع که وبلاگ و وبسایتی نداشتند ولی فعالانه و البته متواضعانه با نام مستعاری که کمتر کسی او را می شناخت، حضوری همیشگی در فضای مجازی داشتند و پرسش های مطرح شده را بدقت و دقیق و با استناد به قوانین وبخشنامه ها پاسخ می دادند مدتی خبری از ایشان نیست عمو سیروس منصوری را می گویم - شاید باشد ولی بنده ی حقیر سراپا تقصیر از ایشان بی اطلاع باشم- به هر حال دلمان برایشان تنگ شده لذا یادی کردیم تا رفع دلتنگی شود.

واما بنظر شما آیا می توان در وکالت نامه بنویسیم فلانی که ذیلا قرض گیرنده نامیده می شود؟ و آن تعهد پرداخت مبالغ در اینجا اشکال ندارد؟

موکل:

وکیل: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ...

مورد وکالت: نظر به اینکه آقای ........ با مشخصات فوق الذکر که در این سند ذیلا موکل و قرض گیرنده نامیده می شود مبالغی را به عنوان تسهیلات و قرض جهت مصارفی که بین وی و وکیل مشخص شده است از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ....... (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ..... ثبت شرکتهای ..... که ذیلا "صندوق" و "وکیل" نامیده می شود ، دریافت نموده است لذا حاضر گردید آقای .... به موجب این وکالتنامه ضمن تعهد پرداخت مبلغ یا مبالغی که به عنوان قرض از وکیل دریافت نموده است ضمن عقد خارج لازم به وکیل وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر و اختیار تام و مطلق می دهد که درصورت تاخیر موکل (قرض گیرنده) از بازپرداخت اصل قرض و کارمزد و هزینه های متعلقه، صندوق حق برداشت طلب خود را از کلیه سهام قرض گیرنده را نزد خود دارد و خواهد داشت و نیز صندوق وکالت تامه مطلقه دارد که هرگونه طلب خود ناشی از موکل را از هر یک از حساب های موکل (قرض گیرنده) یا هر نوع وجه یا سپرده و طلب (قرض گیرنده) نزد صندوق و یا بانک های دیگر و سایر اشخاص و یا از ناحیه سهام و سهم الشرکه قرض گیرنده در صندوق برداشت یا پایاپای نماید ویا به همان میزان از موارد مضاربه و سایر دارائی های قرض گیرنده تملک نماید. اخذ مبلغ فوق مانع از شروع و تعقیب عملیات اجرائی برای بقیه مطالبات صندوق نخواهد بود ضمنا موکل (قرض گیرنده) تا زمان تسویه حساب کلیه وجوه بدهی حق عزل و ضم وکیل و ضم امین را از خود سلب و ساقط نمود که حدود و اختیارات وکیل نامحدود بوده و حق توکیل به غیر ولو کرارا و مع الواسطه و عزل وکیل ثانوی و انتخاب وکیل دیگر را دارد.

(شماره کامنت ها دیده نمی شود کلیک کنیک و کامنت ها را هم ببینید)