کلبه ی عمو

در کلبه ی ما رونق اگر نیست صفا هست...

بنقل از وبلاگ جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران

تلاشهای گسترده  جامعه سردفتران و دفتریاران استان مازندران و عده ای از سران دفاتر اسناد رسمی  استان مازندران برای استفاده از ویلاهای مجتمع تفریحی فرح آباد ساری برای همکاران سراسر کشور به نتیجه رسید :
و اینک نامه مدیرکل محترم امور نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
                                                           قوه قضائیه
                                         سازمان ثبت اسناد و املاک کشور                               تاریخ           91/02/24
                                                                                                                          شماره        1079/91/2417
مدیریت محترم مجتمع فرهنگی آموزشی تفریحی خزرآباد ساری
سلام علیکم

احتراما با عنایت به موافقت معاون محترم توسعه منابع انسانی و پشتیبانی ، بدینوسیله اجازه داده می شود در صورت تقاضای سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و کارکنان آن بریا استفاده از ویلاهای مجتمع برای اقامت با ارائه مدارک شناسائی معتبر از قبیل کارت شناسائی ویا معرفی از سوی کانون یا جامعه سردفتران می توانندبا پرداخت هزینه مربوطه از ویلاهای موجود استفاده نمایند.
ضمنا تلفن های تماس جهت رزرو و استفاده بشماره های 01266753887 آقای وفائی و یا 01513472440 مدیریت مجتمع می باشد.


                                                                                         مسعود مرسلپور

                                                                          مدیرکل امور نیروی انسانی و پشتیبانی
                               
رونوشت:
. مدیرکل محترم امور اسناد وسردفتران جهت استحضار
.ریاست محترم کانون سردفتران ودفتریاران جهت استحضار و اعلام مراتب به بخش های مربوطه در سراسر کشور
.مدیران کل محترم ثبت اسناد واملاک کشور رونوشت: جهت استحضارو اعلام مراتب به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق
.مدیرکل محترم استان مازندران جهت استحضار
.برادر قیطاسی جهت آگاهی و ارائه گزارش نحوه استفاده وهمکاری