کلبه ی عمو

در کلبه ی ما رونق اگر نیست صفا هست...

اجرای حکم انتقال خودرو!
ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٧  کلمات کلیدی:

                                                                     دو مطلب از همکاران در آخر اضافه شده است ببینید!

خودروئی بنام احمد بوده آن را به علی فروخته وبعداز تعویض پلاک سند قطعی در دفترخانه بنام علی تنظیم شده است وعلی مالک قانونی است. علی آن را به منصور فروخته و وکالتی جهت تعویض پلاک به وی داده است. منصور با آن وکالت در مراکز تعویض پلاک  پلاک قبلی را فک وپلاک خود را نصب نموده وبرگ سبز (شناسنامه خودرو)‌ را بنام ِخود گرفته است. منصور بنا به توصیه مرکز تعویض پلاک سند رسمی بنام خود تنظیم نکرده است. سپس آن خودرو را به حسن فروخته. در اینجا منصور فوت شده. بعداز مدتی حسن برای انتقال به ورثه منصور مراجعه می کند و جواب سربالا می شنود. به علی مراجعه می کند علی می گوید ازمن نخریده ای وتعهدی به انتقال ندارم. بناچار دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم سند علیه ورثه منصور به شورای حل اختلاف می دهد شورا حکم به الزام ورثه منصور به انتقال آن خودرو به حسن می دهد. حسن حکم در یک دست و اجرائیه ونامه دایره ی اجرا در دست دیگر خوشحال وخندان مثل فرماندهی که از یک نبرد فاتحانه برگشته باشد به دفترخانه مراجعه می کند ساعت 11 صبح است تصور او این است که تا ساعت 2 بعداز ظهر سند انتقال تنظیم وخودرو مذکور بنام وی می شود حالا:

1-آیا اصولا این حکم صحیح است؟

2- اگر صحیح نیست چرا؟

3-آیا قانونا علی مالک این خودرو شناخته می شود یا منصور؟

4- اگر منصور را مالک می دانید طی چه سندی او مالک شده است؟

5-اگر علی را مالک می دانید آیا دادگاه می تواند شخصی را که قانونا مالک شناخته نمی شود ملزم به انتقال شیئی که مالک نیست نماید؟

6- آیا دادگاه در بررسی پرونده استعلام مالکیت می نماید؟

7- اگر لازم است که استعلام مالکیت نماید مرجع ذیصلاح برای اعلام نام آخرین مالک کیست؟

8- اگر آن مرجع راهنمائی ورانندگی است ملاک مالکیت و آخرین مالک در سیستم آنها چیست؟

9- اگر صرف تعویض پلاک است آیا این موضوع مخالف صریح قانون نیست؟

10- اگر دادگاه باتوجه به اعلام راهنمائی ورانندگی شخصی را که فقط پلاک بنام او تعویض شده مالک دانسته و وی (یا ورثه وی را) ملزم به انتقال نمایند در اینجا تکلیف دفترخانه چیست؟ ازیک طرف مالک قانونی محکوم نشده (در واقع علی هنوز مالک است) ازطرف دیگر دادگاه اصرار به اجرای حکم علیه کسی دارد که قانونا مالک نیست !(ورثه منصور)

11- اگر محکوم له کتبا امتناع از تنظیم سند واجرای حکم را بخواهد چه می نویسید؟

12-آیا دفترخانه می تواند سند بر خلاف قانون بنویسد؟

13-آیا دفترخانه می تواند ترتیب سلسله انتقالات را نادیده بگیرد؟

14-آیا اگر حکمی صریحا بر خلاف قانون صادر شده باشد (مثلا سهم الارث مادر را یک هشتم نوشته باشد) اجراکند؟

15-آیا دفترخانه می تواند حکمی را که برخلاف میزان مالکیت صادر شده باشد اجرا کند؟ (مثلا مالک سه دانگ بوده ولی دادگاه حکم به انتقال 4 دانگ داده باشد)

16- آیا اگر بصراحت اسناد وسلسله انتقالات وبصراحت قوانین مدونه شخصی مالک شناخته نشود دادگاه می تواند وی را محکوم به انتقال نماید؟

17 -اگر نمود واصرار به اجرای حکم داشت چه می کنید؟

18-اگر منصور را با توجه به برگ سبز وحکم دادگاه مالک دانسته وبخواهید چنین حکمی را اجرا کنید تکلیف مالیات نقل وانتقال و حق الثبتی که لازم بوده برای مالک شدن منصور پرداخت شود و پرداخت نشده چیست؟

19- آیا آن مالیات وحق الثبت لاوصول را می گیرید؟(یعنی برای تنظیم سند دو مالیات ودو حق الثبت!)

20- اگر تکلیف مالیات وحق الثبت لاوصول را مشخص ننمودید و بازرسین اداره امور مالیاتی مدعی شدند چه جوابی خواهید داد؟

21- آیا اصولا حکم به الزام به تنظیم سند شرایط قانونی لازمه ی تنظیم سند را ازبین می برد؟ یا اینکه صرفا نماینده اجرای احکام بجای مالک مستنکف در دفترخانه حاضر شده وامضا می کند وسایر مقدمات ازقبیل اخذ استعلامهای لازم از مراجع مربوطه بقوت خود باقیست؟

22- ... شما بفرمائید!

 ضمنا اگر بصرف تعویض پلاک طرف مالک خودرو می شود چرا چنین احکامی جهت اجرا به همان مراجع احاله نمی گردد!

بعدا نوشت:

در وبلاگ دفتر377 سمیرم آقای مهدی سلیمی پستی دیدم که کانون سردفتران اصفهان بصراحت در خصوص پرسشهای مذکور اظهار نظر نموده لذا آن پست را در آن وبلاگ یا در ادامه مطلب ببینید همچنین همکار عکاس عزیز عمو ناصر سردفتر 35 قم هم پستی نوشته اند جالب آن را هم اینجا ببینید!

 


 
بیمه ودرمان!
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٦  کلمات کلیدی: بیمه ودرمان

چند روز قبل یکی از همکاران قدیمی بمن زنگ زدند که بپرسم وضعیت پرداخت هزینه هائی که برای بیماریهای پر هزینه و یا صعب العلاج وبیماریهای خاص پرداخت می شود چگونه است و آیا کانون آن هزینه ها را می پردازد؟

 اگر می پردازد کل آن هزینه ها را می پردازد یا قسمتی از آنها را؟ 

 اگر قسمتی را می پردازد چند درصد آن ها را؟

 آیا برای تمام بیماریها آن درصد پرداخت یکسان است یا بسته به نوع بیماری تفاوت دارد؟

 آیا این درصد پرداخت شامل تمام بیماریها می شود؟

 آیا هزینه های عینک ودندانپزشکی پرداخت می شود یا خیر؟

 باد فتق و هموروئید چطور؟

درمان قاطیت (قاطی بودن ) چطور؟ (عمو که من باشم  تست روانپزشکی انجام دادم نتیجه اش افسردگی شدید که نیاز به داروهای ضدافسردگی دارد واسترس زیاد وبدبینی به همه چیز بود) آیا هزینه های این روان درمانی ها مورد قبول است؟

اگر نیست آیا هزینه های بعدی آن که تیمارستان است مورد قبول است؟

 اگر پرداخت می شود چه مدارکی باید به امور بیمه ودرمان کانون ارسال شود؟

این مدارک باید به تایید چه اداره ای برسد؟

مدت اعتبار ارسال مدارک از تاریخ صدور چقدراست؟

در بیماریهائی که بیش از مدت مزبور ادامه می یابند وهزینه نهائی آنها در انقضای مدت مذکور نامعلوم است چیست؟

تکلیف بیماریهای مزمن و ممتد چیست؟

آیا هزینه درمان پروتزها نظیر پروتزهای درمان آرتروز نیز پرداخت می شود؟

هزینه های رادیولوژی و سی تی اسکن وام آر آی و بون اسکن و مامو گرافی وسونو گرافی ومشابه آیا مورد قبول است؟

آیا هزینه های چک آپ دوره ای و آزمایشات که واقعا مورد نیاز است مورد قبول است مثلا مردان بعد از سن 45 سالگی نیاز به کنترل دائمی سرطان پروستان وخانمها نیاز به تست سرطان سینه ورحم دارند که اجتناب ناپذیر است واگر این چک آپها انجام نشود موجب بروز سرطانهای غیرقابل درمان می شود آیا هزینه های اینها پرداخت می شود یاخیر؟

هزینه عینک چطور؟

در حوادث وبیماریهائی که منجر به معلولیت می گردد آیا هزینه های نگهداری معلول پرداخت می شود؟

هزینه ها چگونه پرداخت می شود؟ و چه مدت آن پرداخت طول می کشد؟

بقیه را شما بفرمائید تا اضافه کنم

عمو شخصا خیلی اهل دکتر رفتن نیست دفترچه سفید می گیرم وآخر سال سفید تحویل می دهم ویک جدید می گیرم هر موقع هم کسالتی پیش می آمد یک گاوزبون نباتی یا عرق شاتره و عرق بید مشک و تارونه و تخم شربتی و خاکشیر و... می زدم ولی مدتی است بشدت بی خواب شده ام حداکثر یک ساعت بعد از خواب رفتن بیدار می شوم ونمی توانم بخوابم اجبارا به آرامبخش رو آورده ام حالا هم سرم بشدت درد می کند می خواهم بروم یک آرامبخش بخورم شاید بتوانم چند ساعت بدون کابوس بخوابم...

این هم کامنتی از یکی دیگر از همکاران:

سلام عمو خسته نباشی امیدوارم که مثل همیشه سر حال و با نشاط باشید .بعد از دو سال و نیم  تازه حالا  کانون لطف کردن و یک دفترچه خدمات درمانی برای بنده صادر کردند  زنگ می زنم به کانون برای شوهر معلول و از کار افتاده و دختر هشت ساله ام  چرا سهمیه بیمه نیامده جناب اقای ...  می فرماین  فقط برای سردفتر بیمه هست  نه برای خانواده اش حالا سوال من اینه مگر سر دفتر خانم از جهت حقوقی با سر دفتر اقا چه فرقی میکنه  درصد واریزی هم که یکی ایست چرا باید این ظلم  تو روز روشن  برای ما خانم ها اتفاق بیفته ؟ حتما شما تعجب کردین که چرا به شما ایمیل میزنم و این حرفها رو میگم  البته حق دارین منهم حق دارم چون فکر کردم شما منو درک میکنید و از شما یک خواهش هم دارم این مشکل در وبلاگتون مطرح کنید شاید دیگر خانم های سردفتر هم با من هم صدا بشن و صدامون به یه جایی برسه  ممنون از عنایتتون ... سردفتر تازه وارد